1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Urađena finalna verzija lokalnog antikorupcijskog plana, 30. jun rok za usvajanje

Urađena finalna verzija lokalnog antikorupcijskog plana, 30. jun rok za usvajanje

dijalog

Beograd, 06. april 2017. – Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave.

Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou, koju je Agencija izradila, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.) i objavila u decembru 2016. godine.

Skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.), treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje plana, u skladu s ovim modelom. Akcioni plan za Poglavlje 23 Vlada Republike Srbije usvojila je u aprilu 2016. godine.

O Nacrtu modela, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, 8. marta 2017. godine organizovana je diskusija kojoj su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koje se bave ovom temom.

U periodu od 15. do 30. marta 2017. godine nova verzija nacrta objavljena je na internet stranici Agencije, a zainteresovana javnost je pozvana da u tom periodu dostavi svoje komentare i sugestije na ovaj dokument.

Na osnovu svih prikupljenih komentara i sugestija tekst je unapređen, a njegova finalna verzija je dostupna ovde (doc verzijapdf verzija).

Agencija poziva sve jedinice lokalne samouprave da se upoznaju s ovim dokumentom i da na osnovu njega izrade svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje ovih planova do 30. juna 2017. godine, u skladu sa obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.).

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…