Upitnik: Kvalitet u radu organizacija civilnog društva

Beograd, 14. decembar 2016. – TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa kreirao je upitnik u cilju samoprocene kapaciteta i potreba organizacija civilnog društva za definisanjem i primenom sistema za osiguranje kvaliteta (SOK) u Srbiji.

Nalazi proistekli iz upitnika će biti polazna osnova za dalje konsultacije i usavršavanje standarda kvaliteta u radu OCD.

TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa poziva organizacije civilnog društva u Srbiji koje prepoznaju važnost SOK-a za rad i razvoj organizacija, ali i civilnog sektora u celini i da daju svoj doprinos definisanju SOK-a popunjavanjem upitnika, najkasnije do petka30. decembra 2016. godine.

Očekivano vreme za popunjavanje upitnika je 10-15 minuta. Popunjavanje upitnika ne podrazumeva davanje tačnih i netačnih odgovora. TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa moli OCD da prilikom njegovog popunjavanja budu objektivni, kako bi imali što realniju sliku o stanju i potrebama sektora.

Nakon obrade rezultata, samo statistički podaci će biti dostupni javnosti.

TACSO resursni centar Građanskih inicijativa će nakon obrade rezultata ovog upitnika i održavanja konsultativnih sastanaka sa OCD, predstaviti glavne nalaze koji će biti osnova za budući model SOK.  

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…