U Srbiji postoje brojni izazovi i prepreke za efektivnu zaštitu prava potrošača

evropske integracije

Beograd, 27. septembar 2019. – U Srbiji postoje brojni izazovi i prepreke za efektivnu zaštitu prava potrošača, koji su pretežno vezani za praksu primene važeće zakonske regulative, ocenjeno je na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) za poglavlje 28, koje se bavi zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja.

Radnom grupom NKEU za poglavlje 28 koordinira Centar za evropske politike (CEP).

Pristup pravdi u sudskom postupku je gotovo onemogućen, jer troškovi postupka prevazilaze vrednost predmeta. Ishod spora neizvestan, čak i kad je osnovan zahtev potrošača… ‘Vidimo se na sudu’ ne predstavlja nikakvu opomenu trgovcima, jer su svesni nemogućnosti sprovođenja pravne zaštite potrošača na taj način. Posledica je proizvoljno odbacivanje reklamacija potrošača, bez stvarne provere njihove osnovanosti, isključivo u cilju ispunjavanja zakonske obaveze da se pruži formalni odgovor na reklamaciju, pod pretnjom sprovođenja inspekcijske kontrole i prekršajnih sankcija„, zaključeno je.

Ocenjeno je da postojeća praksa kolektivne zaštite koja se sprovodi u Ministarstvu trgovine predstavlja svetlu tačku zaštite potrošača prema važećem Zakonu, i da bi se predloženim isključivanjem nepoštene poslovne prakse iz materije kolektivne zaštite značajno unazadilo postojeće stanje i ostvareni nivo zaštite prava potrošača.

Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) za poglavlje 28 Zaštita potrošača i zaštita zdravlja održala je sednicu na kojoj su glavna tema bili ključni problemi u primeni Zakona o zaštiti potrošača i mogućnosti za unapređenje pravnog okvira u sklopu njegove predstojeće revizije.

Koordinatorka Nacionalnog konventa EU Nataša Dragojlović je rekla da će Poglavlje 28 izvesno biti u prvom sledećem paketu pregovaračkih poglavlja koja će biti otvorena i da se to može očekivati do kraja godine.

“Zaštita prava potrošača i ostale važne ekonomske teme čine dve trećine pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i imaju najvećeg uticaja na svakodnevni život građana, ali se u javnosti nedovoljno govori o tome već se naglasak daje političkim pitanjima”, ocenila je izvršna direktorka Centra za evropske politike Ranka Miljenović.

Prepoznajući ovu potrebu, mi smo, zajedno sa NALED-om i portalom European Western Balkans, a uz pomoć EU, pokrenuli projekat za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz ekonomska poglavlja, uključujući i poglavlje 28, kako bi se ovim pitanjima dali značaj koji zaslužuju„, rekla je Ranka Miljenović.

Analizirana su i druga predložena zakonska rešenja iz radne verzije novog Zakona o zaštiti potrošača, i zajednička je ocena da predložene novine ne nude napredak u primeni zaštite prava.

Kritikovan je nerealan model vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer su potrošači zainteresovani za medijaciju, dok nema pravog podsticaja za trgovce da prihvate medijaciju i njene odluke.

Programski menadžer u CEP-u i koordinator radne grupe Konventa za poglavlje 28 Dušan Protić ukazao je da potrošačke organizacije mogu više da iskoriste potencijal Nacionalnog konventa.

Civilno društvo ima mogućnost da preko platforme Nacionalnog konventa pokreće inicijative, sada možda i više nego ranije, da u suženom prostoru za javni dijalog omogući svojim članicama da se čuje njihov glas i da utiču na donosioce odluka„, istakao je Protić.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…