Stanovništvo Srbije u dubokom procesu starenja

Foto: pixabay.com

Beograd – Podaci o procenjenom broju stanovnika za 2022. godinu pokazuju da je u Srbiji prosečna starost žena 45,2 godine, a muškaraca 42,4, što je u obe kategorije za 1,1 godinu više u poređenju sa 2015. godinom, navodi se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Kako se ističe, poređenje podataka iz 2015. i 2022. godine pokazuje da se indeks starenja stanovništva u Srbiji stalno povećava, što svedoči da je stanovništvo u dubokom procesu starenja.

Među svim kategorijama bračnog statusa, žene su najzastupljenije u kategoriji udovica/udovac (79,5 odsto), a muškarci u kategoriji neudata/neoženjen (56,9 odsto). Najmanje razlike u strukturi prema polu su u kategoriji udata/oženjen (50,3 odsto prema 49,7 odsto).

Među stanovništvom koje živi u vanbračnoj zajednici, najbrojnija je kategorija žena starosti od 30 do 34 godine.

Posmatrano prema starosti, žene su brojnije u starosnim kategorijama do 44 godine, dok su muškarci brojniji u svim ostalim starosnim kategorijama.

U periodu 2011–2022. godine, evidentan je stalan pad broja zaključenih brakova, dok je broj razvedenih brakova u porastu.

U 2020. zabeležen je značajniji pad i kod zaključenih i kod razvedenih brakova, kao posledica pandemije koronavirusa.

Kad je reč o razlikama u godinama između supružnika, u periodu od 2016. do 2022. godine, blago raste udeo brakova u kojima je muškarac mlađi, a smanjuje se udeo onih u kojima je mladoženja stariji pet do devet godina.

U periodu 2011–2022. godine broj živorođenih beba ženskog pola je smanjen za 3,9 odsto, dok je broj živorođenih beba muškog pola manji za 4,9 odsto.

Najveće učešće dece rođene u braku u 2011. i 2022. godini imale su žene starosti 25–34 godine (64,8 odsto u 2011, a 64,2 odsto u 2022. godini).

Najveće učešće dece rođene van braka u 2011. godini imale su žene starosti 25–34 (43,3 odsto) i starosti 15–24 godine (43,1 odsto), dok je taj odnos u 2022. godini bio 49,6 odsto i 29,8 odsto.

U periodu 2012–2022. godine, za jednu godinu je porasla prosečna starost i majki (sa 28 godina na 29) i očeva (sa 31 na 32).

Među migrantskim stanovništvom, žene su prostorno pokretljivije od muškaraca u većini starosnih grupa, a naročito u dobi od 15. do 34. godine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…