Obaveza prema EU je vraćanje kolektivne tužbe u pravni sistem Srbije

potrošačka kolica

Beograd – Kolektivnu sudsku zaštitu građana ne samo što je neophodno vratiti u pravni sistem Srbije, iz kojeg je 2013. godine odstranjena, već je to i obaveza prema Evropskoj uniji.

EU je donela direktivu prema kojoj svaka članica, ali i zemlja kandidat, mora omogućiti građanima tu vrstu zaštite, rečeno je na konferenciji posvećenoj problemu masovnih parnica.

Najveća potreba za takozvanom kolektivnom tužbom postoji u oblastima zaštite potrošača, zaštite prava na zdravu životnu sredinu i kod slučajeva masovne diskriminacije građana, i najbolje bi bilo da se ona vrati u Zakon o parničnom postupku, čije su izmene u toku, a iz kojeg je izbačena odlukom Ustavnog suda, rekli su predstavnici potrošačkih organizacija, sudijskih udruženja i Centra za evropske politike (CEP) kao organizatora skupa.

Na konferenciji je predstavljen izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja, to jest vraćanje kolektivne potrošačke tužbe u pravni sistem Srbije za koju je, na konferenciji, rečeno da je svakako jeftiniji i brži način za rešavanje ogromnog broja predmeta sa istim osnovom i istim tuženim subjektom od zatrpavanja sudova stotinama hiljada tužbi, što je bio sada slučaj.

Programski menadžer u CEP Dušan Protić istakao je ogroman broj tužbi protiv banaka kao primer koji ilustruje ovaj problem, a koji se odražava na funkcionisanje celokupnog sudstva.

Prema njegovim rečima, problem masovnih parnica, koje u sadašnjim okolnostima povlače krupne troškove građana kao tužilaca – u vidu troškova advokata i obaveze plaćanja sudskih taksi – ali i krupne troškove angažovanja sudstva, a zbog svoje količine opterećuju sudstvo i čine ga neefikasnim, mogao bi se rešiti „modeliranjem odnosno ubacivanjem kolektivne tužbe u Zakon o parničnom postupku„.

Protić je takođe ukazao da nakon donošenja evropske direktive o uvođenju obaveze kolektivne zaštite, 2020. godine, Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU mora tu direktivu da implementira u svom zakonodavstvu.
To je sastavni deo naše obaveze harmonizacije“ sa propisima i praksom EU, a najbolje je da se ta harmonizacija obavi sada, dok traju izmene Zakona o parničnom postupku„, rekao je Protić.

Pored njega na skupu su govorili predstavnici Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Udruženja bankarskih korisnika i potrošača Efektiva i udruženja Forum sudija Srbije.

Oni su rekli da problem sa masovnim parnicama ne postoji od juče, tj. da on kreće od devedesetih godina sa problemom oštećenih u piramidalnim šemama Dafiment banke i sa tužbama učesnika ratnih sukoba na tlu bivše Jugoslavije, a da su se posle pojavile masovne tužbe protiv vrtića, Nacionalne službe za zapošljavanje i banaka.

Prema njihovim rečima, kolektivne tužbe – koje bi pokretale organizacije, a ne pojedinačni građani – donele bi veliku korist i građanima i privredi i sudovima, a to bi bio i jeftin i brz način da se utvrdi da li su građani u pravu ili nisu, s obzirom na sadašnje stanje neujednačene sudske prakse i kršenja prava na suđenje u razumnom roku.

Predstavnici potrošačkih organizacija su ukazali da je sadašnji sistem kolektivne zaštite potrošača kroz poseban upravni postupak pred Ministarstvom trgovine spor, nedelotvoran i neefikasan i da potrošačima ne omogućava pravo na naknadu štete.

Kako su ukazali, potrošači najviše kolektivnih problema imaju sa bankama, trgovcima obućom i pružaocima usluga od opšteg ekonomskog interesa, a to su komunalnije, električna energija i telekomunikacione usluge, čiji je pružalac usluge uglavnom u dominantnom položaju na tržištu i potrošačima nameće nepravične ugovorne odredbe odnosno primenjuje nepoštenu poslovnu praksu ili na druge načine krši zakone i druge propise na štetu potrošača.

CEP je u Nacionalnom konventu o EU nadležan za poglavlje 28 pristupnih pregovora koje se odnosi na zaštitu potrošača.

Zaštita potrošača garantovana je Ustavom Srbije, koji takođe potrošačima garantuje zaštitu od nepoštene poslovne prakse to jest od „svih nečasnih radnji na tržištu„.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…

EU agencija za fundamentalna ljudska prava
Evropa, Vesti

FRA: Evropa doživljava talas antisemitizma

_______
Beč – Evropa doživljava „talas antisemitizma“, koji je delimično prouzrokovan sukobom na Bliskom istoku, saopštila je Agencija Evropske unije za osnovna prava. Agencija je objavila i istraživanje, koje je sprovedeno…