Niš: Ostavke sedam članova Radnog tima za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana

Skupština grada Niša

 Niš, 19. mart 2018. – Sedam članova Radnog tima za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Niša koje je predložio Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) podnelo je ostavke na članstvo u Radnom timu.

Ostavke su podneli Zorica Miladinović, Valentina Krstić, Vesna Crnogorac, Čedoslava Ristić, Lidija Vučković, Milan Jovanović i Dragan Petković.

U saopštenju oni navode da Grad Niš, koji je bio neka vrsta „simbola“ institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Srbiji, još nije usvojio Lokalni antikorupcijski plan (LAP) i formirao lokalno antikorucijsko telo.

Prema Modelu LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), rok za usvajanje oviha planova bio je 30. jun 2017. godine.

’’Ostavke podnosimo nakon devetomesečnog napora, truda i posvećenosti da maksimalno doprinesemo donošenju kvalitetnog niškog LAP-a i stvorimo čvrste preduslove za izbor lokalnog antikorupcijskog tela koje će proaktivno pratiti primenu LAP-a, a u svom radu biti samostalno i nezavisno’’, ukazuju u saopštenju i dodaju da ’’pošto Model LAP-a, na osnovu koje sve JLS u Srbiji treba da izrade svoje LAP-ove, predviđa da su predstavnici lokalnih antikorupcijskih tela „obavezni članovi“ radnih timova za izradu LAP-ova, legitimitet niškog Radnog tima je našom kolektivnom ostavkom doveden u pitanje’’.

Valjanost celokupnog procesa izrade niškog LAP-a je, međutim, dovedena u pitanje znatno ranije, iz više razloga.

 Po tvrdnjama sedmoro članova Radne grupe ’’prošli su svi propisani i/ili planirani rokovi za donošenje LAP-a,aktivnosti Radnog tima su nakon povremenih dužih pauza potpuno zamrle, propusti i problemi na koje je ukazivano u procesu rada nisu rešavani’’.

Oni ukazuju i da ’’najznačajniji antikorupcijski predlozi, čvrsto zasnovani na poštovanju vrednosti/kriterijuma predviđenih u Modelu LAP-a nisu naišli na podršku većine članova Radnog tela’’.

Pored toga ’’koordinator Radnog tima – inače gradonačelnik Niša, nije učestvovovao u radu tela’’ali i ’’nije odgovorio na zvanični predlog da u sastavu Radnog tima ne budu osobe kojima su izrečene sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudskim organima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementom korupcije, odnosno zbog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a koji mu je dostavljen početkom oktobra 2017. godine, i nakon toga više puta ponavljan’’.

Sedmoro članova Radne grupe, u saopštenju, kažu i da ’’su pojedini članovi Radnog tima zagovarali stav da Model LAP-a predstavlja ’’samo okvirni orijentir’’ i da se njegove vrednosti i principi ’’i ne moraju poštovat’’, te iznosili ocene da su neka rešenja u Modelu LAP-a nezakonita’’, kao i da ’’na predlog da se za svaku situaciju u kojoj član Radnog tima tvrdi da je rešenje u Modelu „nezakonito“ zatraži razjašnjenje Agencije za borbu protiv korupcije nije odgovoreno’’.

’’Služba za poslove Gradskog veća grada Niša (koja nije član Radnog tima i nema aktivnu legimitimaciju da učestvuje u izradi LAP-a)’’, piše u saopštenju ’’kroz svoje ’’pravne komentare“ suštinski se mešala u proces izrade, pozivajući u ’’pravnim komentarima“ na nepoštovanje nekih od najvažnijih rešenja u Modelu LAP-a, odnosno na selektivno poštovanje Modela, i to na način koji odgovara lokalnoj vlasti, a snižava standarde u institucionalnoj borbi protiv korupcije’’.

’’Na predlog da član Radnog tima bude predstavnik skupštinske Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa, što inače predviđa Model LAP-a nije odgovoreno’’, kao i ni na ’’predlog da posmatrač procesa izrade novog LAP-a bude Biro za društvena istraživanja (BIRODI), koji je, inače, monitor institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Nišu, po još uvek važećem niškom Lokalnom planu za borbu protiv korupcije’’.

Kao još jedan od razloga za ostavke, navodi se i to da ’’nije izmenjen tekst Rešenja o obrazovanju Radnog tima u kojem je netačno navedeno da će „posmatrač procesa izrade novog LAP-a Niš biti predstavnik OEBS-a“, uprkos višestrukom insistiranju. OEBS nije pozitivno odgovorio na takav predlog Grada, nije predložio predstavnika i nije posmatrao proces’’, navodi se u saopštenju.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…