LAF Niš: Nedopustivo da nosioci javnih funkcija ne znaju sadržinu lokalnog antikorupcijskog dokumenta

Skupština grada Niša

Prenosimo reagovanje Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš – LAF Niš povodom Saopštenja objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša 28. 3. 2016. (koje potpisuje izvesna/i JOVMILOS)

LAF Niš je kroz svoje poslednje agažovanje da se u sastav Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini uvrsti građanski posmatrač realizovao meru iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša.

LAF Niš je na taj način ispunjavao svoje obaveze iz Lokalnog plana, a nije „vršio pritisak“ na rad Stručne komisije.

Građanski posmatrač je demokratska institucija oličena u pojedincu koji se bira iz reda kompetentnih osoba u određenoj oblasti. On predstavlja građane.

Smatramo nedopustivim da organi javne vlasti i nosioci javnih funkcija u Nišu ne znaju šta sadrži Lokalni plan za borbu protiv korupcije, strateški antikorupcijski dokument Grada Niša, koji je 2011. godine jednoglasno usvojila Skupština grada kao najviši organ vlasti Grada.

Koordinatorka LAF-a, Zorica Miladinović, novinarka, nije i ne može biti u sukobu interesa jer se pisanim putem izuzela iz angažovanja LAF-a u ovoj stvari, na način koji predviđaju interni akti LAF-a .

Članovi LAF-a nisu javni funkcioneri, te se ni institut „sukob interesa“ u zakonskom smislu ne odnosi na njih. Uprkos tome, članovi LAF-a vrlo odgovorno brinu o tome da ne budu u sukobu interesa.

LAF Niš nije odgovoran zbog toga što drugi pojedinci ili organizacije nisu zahtevali da prisustvuju radu Stručne komisije. Naprotiv, LAF ohrabruje sve pojedince ili organizacije da traže javnost u procesima odlučivanja o javnom interesu i javnim sredstvima.

Biro za društvena istraživanja iz Beograda nije „pokrovitelj“ LAF-a. Ova organizacija koordinira procesom monitoringa i evaluacije Lokalnog plana za borbu protiv korupcije i to je predviđeno  samim Planom kao njena obaveza.

Lokalni antikorupcijski forum Niš je samostalno i nezavisno gradsko telo, a ne nevladina organizacija.

LAF Niš je osnovan da bi sprovodio Lokalni plan za borbu protiv korupcije.

LAF Niš čine članovi koji za svoj rad ne dobijaju nikakve zarade ili honorare. Oni rade bez ikakve novčane ili druge naknade.

LAF Niš će, uprkos brojnim opstrukcijama, sa skoro svih nivoa vlasti, nastaviti da realizuje mere i aktivnosti iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije jer je za to dobio mandat. Javnost u radu predstavničkih tela je temeljni princip demokratske borbe protiv korupcije u javnom sektoru i društvu uopšte.

Izvor: Lokalni antikorupcijski forum Niš

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…