GRECO: Srbija sprovela većinu preporuka za sprečavanje korupcije

GRECO

Strazbur, 30. mart 2022. – Srbija je na zadovoljavajući način sprovela osam od 13 preporuka Grupe država protiv korupcije (GRECO) za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, navodi se u izveštaju tog tela Saveta Evrope.

 GRECO je ocenio da opšti nivo usklađenosti sa preporukama više nije „globalno nezadovoljavajući„.

Osam preporuka je sprovedeno na zadovoljavajući način ili je Srbija postupila po njima na zadovoljavajući način, dok je delimično sprovedeno pet preporuka sadržanih u Izveštaju u okviru četvrtog kruga evaluacije za Srbiju.

Što se tiče narodnih poslanika, sa većinom preporuka je postignut zadovoljavajući nivo usklađenosti„, navodi se u Drugom prelaznom izveštaju o usklađenosti s preporukama GRECO.

U izveštaju se ocenjuje da je dodatno poboljšana transparentnost zakonodavnog procesa i da se korišćenje hitnog postupka znatno smanjilo, „mada još nisu uvedena jasnija pravila kojima bi se striktnije uredila ova praksa„.

Dodaje se da je Zakon o lobiranju podržan nizom pomoćnih sekundarnih akata, kao i aktivnostima obuke i podizanja svesti.

Usvajanjem Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, zajedno sa Vodičem za primenu Kodeksa ponašanja za narodne poslanike, kao i podizanjem svesti i obukama, postignut je veliki korak napred„, ocenjuje se u izveštaju.

Kada je reč o sudijama i tužiocima, navodi se da usvajanje ustavnih reformi omogućava sprovođenje većeg broja preporuka GRECO.

Većina članova Visokog saveta sudstva (VSS) su sada sudije izabrane od strane svojih kolega, a članstvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti je ukinuto„, piše u izveštaju.

GRECO navodi da je VSS Ustavom priznat kao nezavistan organ, čime se garantuje nezavisnost sudova i sudija i da su preduzete mere za jačanje transparentnosti njegovih aktivnosti, ali da su potrebne i druge mere da bi se mu se obezbedila finansijska samostalnost.

U izveštaju se napominje da Narodna skupština i dalje učestvuje u imenovanju nekih članova Državnog veća tužilaca (DVT), a da je ministar pravde i dalje član po službenoj dužnosti.

GRECO je pohvalio „normativni okvir i metode za unapređenje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca„.

Sistem vrednovanja rada sudija i tužilaca je ojačan uvođenjem kriterijuma kvaliteta, a usvajanje „Smernica za sprečavanje neprimerenog uticaja na sudije“ predstavlja „korak u pravom smeru„.

GRECO navodi da je Etički odbor VSS počeo da obavlja svoju funkciju u pogledu pravosudne etike, između ostalog imenovanjem poverljivog savetnika, i pohvaljuje usvajanje Etičkog kodeksa za tužioce.

Novim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je nedavno izmenjen prema preporukama GRECO, kao i relevantnim priručnicima i vodičima za javne funkcionere, poboljšana su pravila o sukobima interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce„, ocenjuje se u izveštaju.

GRECO je zaključio da opšti nivo usklađenosti sa preporukama više nije „globalno nezadovoljavajući“ i odlučio da više ne primenjuje Pravilo 32 u odnosu na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

Telo Saveta Evrope je zatražio od šefa delegacije Srbije da do 31. marta 2023. dostavi dodatne informacije o sprovođenju preostalih pet preporuka.

Drugi prelazni izveštaj o usklađenosti ocenjuje sprovođenje neispunjenih preporuka od usvajanja Drugog izveštaja o usklađenosti i sadrži opštu ocenu nivoa usklađenosti Srbije sa tim preporukama.

U Drugom izveštaju o usklađenosti, usvojenom u oktobru 2020, GRECO je zaključio da su samo dve preporuke bile sprovedene na zadovoljavajući način, dok je 10 preporuka bila delimično sprovedeno, a jedna nije bila sprovedena.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…