GRECO: Proveru integriteta nosilaca funkcija u Srbiji vršiti pre imenovanja

GRECO

Strazbur, 05. jul 2022. – Grupa država protiv korupcije (GRECO), telo Saveta Evrope (SE), pozvala je vlasti Srbije da primene dodatne mere za sprečavanje korupcije među nosiocima najviših funkcija izvršne vlasti i među pripadnicima policije.

U evaluacionom izveštaju o Srbiji, GRECO poziva na primenu dodatnih mera za sprečavanje korupcije među nosiocima najviših izvršnih funkcija u zemlji, uključujući predsednika Republike, ministre, pomoćnike ministara, državne sekretare, šefove kabineta i političke savetnike, saopštio je Savet Evrope.

U prvom izveštaju o Srbiji u petom krugu evaluacije, usvojenom na plenarnom sastanku GRECO u Strazburu od 21. do 25. marta ove godine, telo Saveta Evrope daje 24 preporuke vlastima Srbije i navodi da očekuje izveštaj o njihovoj primeni do kraja septembra 2023. godine.

GRECO u evaluacionom izveštaju ukazuje na centralnu ulogu koju je srpska Agencija za sprečavanje korupcije imala u mnogim aspektima, ali preporučuje da njena funkcija bude ojačana objavljivanjem njenih preporuka i odgovora Vlade i predsednika države.

Uz to, delokrug zakona trebalo bi proširiti na sve osobe sa najvišim izvršnim funkcijama, uključujući šefove kabineta i savetnike premijera i potpredsednika Vlade, navodi se.

GRECO poziva i na usvajanje javne strategije o sprečavanju korupcije koja bi eksplicitno obuhvatila osobe sa najvišim izvršnim funkcijama.

Provere integriteta nosilaca funkcija treba da se vrše pre imenovanja ministara, ali i šefova kabineta i savetnika, uključujući one predsednika države, zbog mogućih rizika od sukoba interesa, navodi se.

Standardi integriteta koji se odnose na najviše funkcije izvršne vlasti treba da budu objavljeni u kodeksu ponašanja, i da budu praćeni praktičnim uputstvima i sankcijama za slučaj njihovog kršenja, preporučuje GRECO.

GRECO preporučuje i izradu odgovarajućeg dokumenta sa pravilima ponašanja predsednika države.

Telo Saveta Evrope naglašava da prijave imovine osoba sa najvišim izvršnim funkcijama treba sistematski da budu predmet temeljnog praćenja, i da kontakti predsednika države i članova Vlade sa lobistima treba da budu obelodanjeni i javno prijavljeni.

S obzirom na nizak stepen krivičnog gonjenja, imunitet koji se daje članovima Vlade ne bi trebalo da pokriva krivična dela u vezi sa korupcijom, preporučuje GRECO.

Uprkos određenom napretku, potrebna je veća transparentnost zakonodavnog procesa u vezi sa vladinim predlozima zakona, kao i sistematsko organizovanje javne rasprave o tim aktima, navodi GRECO.

Na odbijanje zahteva za dobijanje javne informacije od Vlade i predsednika države trebalo bi da postoji mogućnost žalbe, preporučuje se.

Kad je reč o sprovođenju zakona, GRECO ukazuje da Srbija treba da usvoji javnu strategiju o sprečavanju korupcije u policiji.

Takođe bi trebalo preduzeti mere za postizanje otvorenije i transparentnije konkurencije u postupku imenovanja šefa policije i drugih rukovodilaca, kako bi bila sprečena politička imenovanja, navodi se.

GRECO ukazuje i na potrebu uvođenja redovne provere integriteta pripadnika policije tokom cele njihove karijere, kao i rotiranje nosilaca funkcija u oblastima podložnim korupciji.

Trebalo bi, kako se navodi, što pre formirati i telo zaduženo za evidentiranje i procenjivanje poklona, i znatno smanjiti vrednost poklona koje mogu da primaju policajci, a koja trenutno iznosi 680 evra godišnje.

Potrebno je i uvođenje zaštitnih mera kako bi bile obezbeđene nezavisne i transparentne istrage pritužbi na rad policije, kao i za podsticanje uzbunjivanja, dodaje GRECO, prenosi Euractiv.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…