1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. BIRODI: Opstrukcija borbe protiv korupcije u Boru od strane lokalne samouprave?

BIRODI: Opstrukcija borbe protiv korupcije u Boru od strane lokalne samouprave?

BIRODI

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) na osnovu činjenice da se na unapred dogovoren sastanak predstavnika BIRODI, Agencije za borbu protiv korupcije sa predsednikom Opštine Bor i predstavnicima odborničkih grupa pojavio samo predstavnik SPS-a, potvrđuje nespremnost ove opštine za borbu protiv korupcije.

To potvrđuje činjenica da godinu dana od usvajanja Lokalnog plana za borbu protiv korupcije nije osnovano telo koje treba da sprovodi mere. Ako se ovome dodaju sumnje/navode iz emisije „Insajder“ u kome se govori o slučajevima kršenja zakona u RTB Bor i sprezi RTB Bor – Opština Bor, ali i nalazi do kojih je došao BIRODI u pripremi plana za borbu protiv korupcije, sve to daje argumente da je Bor grad zarobljen korupcijom, a da je odusustvo provere i navoda od strane republičkih organa vid „prelivanja“ korupcije sa republičkog na lokalni nivo.

BIRODI je, uz podršku Olof Palme Centra 2011. godine započeo i završio proces izrade lokalnog plana za borbu protiv korupcije koji je usvojila Skupština opštine Bor 28.5. 2013 godine. Opstrukcija je nastala pri imenovanju članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), čiji su članovi selektirani u procesu kojim je rukovodio BIRODI, gde je svim akterima (lokalna samouprava, političke stranke, lokalna samouprava, civilno društvo, mediji, sindikati) ponuđeno učešće.

U nameri da, posle godinu dana inercije i nepostupanja u realizaciji Lokalnog plana za borbu protiv korupcije od strane lokalne samouprave, „otkoči“ proces i obezbedi efektivno i efikasno sprovođenje borbe protiv korupcije, za šta u Boru ima posebnog razloga, BIRODI je inicirao sastanak i snosio troškove koji nisu deo nijednog projekta, na kojem je trebalo da prisustvuju predstavnici BIRODI, predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije, šefovi poslaničkih grupa i predsednik opštine Bor (8.5.2014. u 13h).

Na tako zakazan sastanak su došli predstavnici BIRODI, Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Andrejić kao lokalni koordinator procesa izrade Lokalnog plana za borbu protiv korupcije i predstavnik poslaničke grupe SPS-a Dragan Žikić.

Na osnovu procene aktuelne situacije i prikupljenih podataka, BIRODI obaveštava javnost, građane Bora, antikorupcijska tela, pravosudne organe Republike Srbije i udruženja građana o sledećem:

– Opština Bor je odbila da preduzme mere na realizaciji lokalnog plana za borbu protiv korupcije koji je usvojen 28.5.2013.godine, zahtevajući da se u Lokalni antikorupcijski forum (LAF) mimo procedure izbora, imenuju predstavnici lokalne samouprave;

– Na unapred dogovoreni i zakazani sastanak BIRODI, Agencije za borbu protiv korupcije i predsednika Opštine Bor i svih političkih partija koje imaju odbornike u SO Bor nije došao niko, osim Dragana Žikića (SPS Bor);

– Na osnovu dosadašnjeg rada i komunikacije sa predstavnicima Opštine Bor, BIRODI zaključuje da je Opština Bor opstruiše borbu protiv korupcije.

Uzroci ignorisanja antikorupcijskih inicijativa, usvojenih antikorupcijskih propisa i takvog odnosa leže i u sledećim činjenicama, koje opisuju „zarobljenost“ grada u Boru. BIRODI istovremeno poziva sve relevantne državne institucije da ispitaju istinitost sledećih navoda i eventualne slučajeve kršenja pozitivnih propisa Republike Srbije:

– Da je RTB Bor, preduzeće u restruktuiranju, sprovodilo nabavke različitih vrsta opreme bez poštovanja zakona o javnim nabavkama;

– Da preduzeće u restruktuiranju – RTB Bor, finansira radove na obnovi objekata i infrastrukture u Opštini Bor;

– Da Tužilaštvo u Boru već godinama raspolaže sa obimnom dokumentacijom o slučajevima kršenja zakona i zloupotreba u RTB Bor i namerno ne preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti;

– Da je UO RTB Bor krajem 2013.godine, bez javnog konkursa, produžio mandat direktoru RTB Bor na još 4 godine, iako je isti ispunio uslove za odlazak u starosnu penziju;

– Da je aktuelni predsednik Opštine Bor u rodbinskoj vezi sa aktuelnim direktorom RTB Bor, što ukazuje na postojanje sukoba interesa;

– Da su Opština Bor i RTB Bor povezani u znatnom broju poslovnih odnosa u kojima nije jasno ko je naručilac a ko izvođač radova, uz sumnjiva učešća trećih pravnih lica, o čemu je takođe izveštavao „Insajder“.

BIRODI će, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da podstiče državne organe Republike Srbije da vrše svoje dužnosti i ispitaju sva sumnjiva postupanja Opštine Bor – RTB Bor, dok će u narednim saznanjima obavestiti nadležne državne organe, antikorupcijska tela uključujući i Kabinet predsednika Vlade Srbije, međunarodne institucije koje podržavaju borbu protiv korupcije, u cilju zaštite prava građana i ustavnog poretka Republike Srbije.

Izvor: Biro za društvena istraživanja – BIRODI

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…