Zabrinutost zbog manjka stručne, javne i institucionalne rasprave

Saša Janković

Zaštitnik građana Saša Janković izražava zabrinutost zbog manjka stručne, javne i institucionalne rasprave i transparentnosti tokom donošenja zakona i poziva nadležne organe na poštovanje važećih propisa o zakonodavnoj proceduri.

U sadašnjem sazivu Narodna skupština donela je 41 zakon, svaki od njih u hitnoj proceduri i sa takvom praksom bi se moralo prestati. Pravo stručne i najšire javnosti na raspravu o nacrtima i predlozima zakona, kao i pravo i obaveza državnih organa i institucija da daju mišlјenja i doprinesu kvalitetu zakonskih predloga, klјučni su za donošenje dobrih i primenlјivih propisa, saopštava zaštitnik građana.

Transparentan zakonodavni proces je ne samo poželјan, već i obavezan, jer ga zahtevaju Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici, Zakon o državnoj upravi, Poslovnik o radu Vlade i Strategija reforme javne uprave. Svaki od tih dokumenata predviđa i uređuje kako se ostvaruje načelo javnosti zakonodavnog procesa.

Na žalost, ta pravila se krše i pribegava se hitnim zakonodavnim postupcima u kojima ni sve institucije, a kamoli javnost, nisu konsultovane niti su dale svoj doprinos novim pravnim rešenjima, zbog čega su ona lošija i nailaze na veći otpor nego što bi to moglo i moralo da bude.

Izvor: Zaštitnik građana

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…