UNICEF: Dati deci prioritet da se ubrza inkluzija Roma u Evropi

Uoči trećeg samita Roma danas u Briselu, UNICEF poziva evropske vlade da odlučno postave decu u središte politika romske inkluzije. 
 
Napredak u ostvarenju prava romske dece postignut je širom Evrope. Ali i pored toga, romske devojčice i dečaci još uvek se suočavaju sa krajnjim siromaštvom, socijalnom isključenošću i diskriminacijom, navodi se u novom izveštaju UNICEF-a koji je objavljen danas.
 
„Vreme je da evropske vlade ispune svoje obaveze za sve romske dečake i devojčice,” rekla je Mari-Pjer Poarje, regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država. Ona je istakla i da je 25. godišnjica potpisivanja Konvencije UN o pravima deteta, koja se obeležava ove godine, prilika da se procene dosadašnja ostvarenja, kao i izazovi koji su pred nama.
 
„Potrebno je prevesti ove obaveze u politike i fondove koji će direktno dopreti do romske dece kako bi mogla da ostvare svoj puni potencijal. Prvi prioritet treba da bude prikupljanje raščlanjenih podataka o deci. Bolji podaci omogućavaju bolje politike i praćenje, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou,” rekla je Poarje.
 
Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Srbija su među prvim zemljama koje prikupljaju i objavljuju raščlanjene podatke o romskoj deci, navodi se u izveštaju.
 
„Pozdravljamo ove hrabre inicijative i zahtevamo da i ostale vlade i partneri slede ove dragocene primere,” dodala je Poarje.
 
UNICEF je izvršio analizu podataka prikupljenih u tri navedene zemlje koje su obuhvaćene izveštajem Ostvarenje prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji. Istaknute su sledeće ključne oblasti u kojima je potrebno hitno političko delovanje:
 
• Okončanje pothranjenosti dece: tokom prvih godina života, svako peto romsko dete u Bosni i Hercegovini je suviše nisko za svoj uzrast u odnosu na manje od svakog desetog deteta na nacionalnom nivou.
 
• Obezbeđivanje pristupa kvalitetnim inkluzivnim uslugama zdravstvene zaštite i informacijama za žene i decu: u sve tri zemlje, postoje veće šanse da će romska deca imati manju težinu kod rođenja u odnosu na nacionalni prosek. 
 
• Širenje usluga inkluzivnog obrazovanja i učenja za decu u ranom detinjstvu: u Srbiji svega 8 odsto romske dece uzrasta od 3-5 godina pohađa predškolsko obrazovanje u odnosu na 44 odsto dece na nacionalnom nivou. 
 
• Pružanje usluga podrške porodicama i podsticanje ravnopravnog učešća majki i očeva u podizanju dece: u Srbiji romske majke i očevi sa srednjim i višim obrazovanjem imaju i do dva puta veće šanse da se uključe u vaspitanje svoje dece u odnosu na roditelje koji nemaju nikakvo obrazovanje. Što su roditelji obrazovaniji to su više uključeni u vaspitanje svoje dece, čime se povećava preživljavanje, rast i razvoj dece.
 
• Poboljšanje kvaliteta i inkluzivnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, posebno za romske devojčice i žene: u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, 35 odsto romskih devojčica ide u srednju školu, dok na državnom nivou to iznosi 84 odsto. 
 
• Poboljšanje životnog standarda i rešavanje siromaštva romskih domaćinstava, posebno u slučaju Romkinja: u sve tri zemlje, romska domaćinstva imaju manje izgleda za bolju sanitaciju ili mesto za pranje ruku, dok je veća verovatnoća da će koristiti drva za kuvanje u odnosu na nacionalni prosek. 

UNICEF predlaže ova prioritetna ulaganja za decu i mlade kao neophodan doprinos društvenoj koheziji i održivom razvoju koji su sadržani u Strategiji “Evropa 2020”.
 
Izvor: UNICEF Srbija
 
 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…