Tanjug: Pravne posledice prestanka javnog preduzeća

Tanjug je prestao sa radom 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa Zakona o javnom informisanju i medijima.

Imovinu Tanjuga koju čini pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava, preuzima Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Dokumentaciju nastalu u radu Tanjuga, a koja predstavlja arhivsku građu, preuzima Arhiv Jugoslavije.

Tanjug će isplatiti sve neisplaćene zarade i druga primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada u Tanjugu do dana prestanka radnog odnosa.

Zaposlenima u Tanjugu, isplatiće se otpremnina po Programu za rešavanje viška zaposlenih koji donosi organ upravljanja u tom preduzeću, u visini i na način utvrđen Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 9/15 i 84/15), nezavisno od prestanka svojstva subjekta privatizacije tog preduzeća, u ukupnom iznosu od 56.058.400,00 dinara za 152 zaposlena.

Direktor Tanjuga, po isplati zarada, otpremnina  i drugih obaveza, podneće Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Radi obavljanja poslova u vezi sa prestankom Tanjuga direktor Tanjuga angažovaće po ugovoru potreban broj izvršilaca.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija.

’’Odluka o pravnim posledicama prestanka JP Novinska agencija Tanjug’’ stupila je na snagu 11.12.2015.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…