Skoro 95% ispitanika se izjasnilo da im nije problem da koriste alternativu plastičnim kesama

plastična kesa

Beograd, 30. avgust 2022. – Gotovo svi građani Srbije, njih 99,7%, u potpunosti ili delimično se slažu da je upotreba jednokratne plastike problematična po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

To je pokazalo istraživanje Centra za unapređenje životne sredine o stavovima i navikama građana u vezi sa jednokratnom plastikom.

Građani kao delotvorno rešenje u borbi sa jednokratnom plastikom vide uvođenje depozitnog sistema uz novčanu naknadu, oporezivanje plastike koja ne može da se reciklira ili ponovo upotrebi i oštriju kaznenu politiku za subjekte i pojedince koji ne poštuju zakone u ovoj oblasti, pokazalo je istraživanje koje je sprovedeno u junu među 1.014 građana Srbije.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Plastična civilizacija„, koji sprovodi Centar za unapređenje životne sredine, u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator„, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije „Fridrih Ebert„.

Oko 82% ispitanika za najproblematičniju vrstu jednokratne plastike smatra plastične kese „tregerice“ i PET flaše, zatim slede plastične kutije za namirnice na meru (32,35%).

Istraživanje je pokazalo i da je nivo informisanosti ispitanika o štetnom uticaju plastike na zadovoljavajućem nivou.

Više od polovine ispitanika je navelo, da je mikroplastika, koja ulazi u lanac ishrane svih živih bića, najveći problem povezan sa korišćenjem plastike, dok više od 40 procenata smatra da je to dug period razgradnje.

Samo 0,30% anketiranih građana Srbije misli da plastika nije ekološki problem.

Međutim, istraživanje pokazuje da su građani slabo informisani o tome koji se tipovi plastike mogu reciklirati.

Tek svaki četvrti ispitanik je upoznat sa tim da se ne mogu reciklirati svi tipovi plastike, pokazalo je istraživanje.

Ocenjen je kao i zabrinjavajući nedostatak poverenja u postojeće sisteme za odlaganje plastike za reciklažu koji negativno utiče na motivaciju građana – više od 60% ispitanika navelo je da bi redovno odvajali plastični otpad za reciklažu kada bi bili sigurni da se otpad zaista reciklira.

Skoro 95% ispitanika se u potpunosti ili delimično izjasnilo da im nije problem da koriste alternativu plastičnim kesama, dok oko 45% njih je potvrdilo da uvek nosi ceger kada krene u kupovinu.

Međutim, skoro devet od deset građana, koji ceger ne nose uvek, prijavilo je i da „redovno“ zaboravi da ponese ceger sa sobom u kupovinu, te da bi ga  nosili kada bi ih neko podsećao (53,41%) i kada bi poskupele plastične kese u radnji (23,84%).

Upitani šta rade sa plastičnim kesama koje im ostanu nakon kupovine, tri četvrtine ispitanika je reklo da je ponovo upotrebi za nešto drugo – najčešće kao kesu za đubre, ponovo je upotrebe za kupovinu (42,11%), dok je u đubre baca (15,88%), a skoro 10 procenata je navelo da je odvoji i odloži u kantu za plastični otpad, iako u Srbiji praksa odvojenog sakupljanja i reciklaže plastičnih kesa još ne postoji.

Istraživanje je pokazalo i da gotovo 95% građana u potpunosti ili delimično podržava uvođenje depozitnog sistema i smatra da ga poželjnim rešenjem za smanjenje količina PET ambalaže.

Uvođenje depozita za PET ambalažu je u potpunosti prihvatljivo za sve starosne kategorije, a najveća je u starosnoj kategoriji od 35 do 39 godina sa podrškom od skoro 98%.

Na pitanje o novčanoj visini depozita, više od trećine ispitanika je reklo da bi iznos trebao da bude veći od 10 dinara, dok svaki peti građanin smatra da je poželjan iznos između šest i osam dinara.

Iz Centra za unapređenje životne sredine su naveli da se iz istraživanje može zaključiti da građani Srbije imaju solidan nivo svesti o štetnosti jednokratne plastike u širem smislu.

Ali, neophodno je raditi na daljem informisanju i obrazovanju javnosti kako bi se nastavilo sa izgradnjom društva koje aktivno učestvuje u borbi protiv jednokratne plastike.

Smatraju i da je na državnim organima i donosiocima odluka da čuju njihov glas građana i odlučno sprovedu uvođenje, primenu i redovnu kontrolu poštovanja propisa koji širom sveta postaju standard za upravljanje jednokratnom plastikom.

Takođe, neophodna je stalna promocija života sa što manje jednokratne plastike i racionalna upotreba proizvoda od alternativnih materijala.

Naglasili su i da je važno povratiti poverenje u sistem primarne selekcije, reciklaže i upravljanja otpadom kroz dalje stvaranje i omogućavanje infrastrukture za odlaganje otpada, ali i efikasnije i transparentnije poslovanje svih aktera u lancu upravljanja otpadom u Srbiji.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…