1. Početna
  2. Društvo
  3. Primena valjevskih strategija (2)

Primena valjevskih strategija (2)

grad Valjevo

Na zahtev da se na raspolaganje stave informacije o realizaciji Strategije za obrazovanje Roma i Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Valјevu, dobili smo odgovor da Grad ne poseduje ova dva dokumenta kao posebna dokumenta, jer je Skupština donela Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Valјevu kao opštinsku Strategiju za unapređenje obrazovanja Roma u Valјevu, u periodu trajanja programa Decenija uklјučenja Roma 2005-2015, tako da, prema njegovom obrazloženju, navedeni Plan i Strategija čine jedan dokument.

Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Valјevu je donela Skupštine opštine Valјevo, na sednici održanoj 16.03.2006. godine, nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama. Konstultacije za izradu Plana je vodila Radna grupa u sastavu: Dragan Stojanović, (Opštinsko veće), Nina Skarep i Ljilјana Simić (Školska uprava  Valјevo), Milena Savić (Centar za socijalni rad), Rada Marjanović (Nacionalna služba za zapošlјavanje), Dejan Marinković (predsednik Romskog foruma), Danijela Petrović i Dragan Gračanin (Romski centar za demokratiju). Prema našim saznanjima, u arhivi nije sačuvana dokumentacija o realizovanim konsultacijama.

Za planiranje i realizaciju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma  zadužena je Komisija za praćenje i implementaciju Dekade Roma u Valјevu do 2015, obrazovana od strane Gradonačelnika Valјeva, u prvobitnom sastavu: Radmila Vasić – Romski centar za demokratiju Valјevo, Angelina  Skarep –  Školska uprava Valјevo, Zorica Jocić – Školska uprava u Valјevu, Olga Jukić – članica Gradskog veća,  Dragan Jovanović – Regionalna kancelarija Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Valјevu, Zorka Jeremić – Centar za socijalni rad, Ilija Tripković – Zdravstveni centar Valјevo, Dragan Stojanović –  Nacionalna služba za zapošlјavanje Valјevo, Dragan Branković – Opštinska stambena agencija, Zoran Jakovlјević – Gradonačelnik grada Valјeva i  Želјko Jovanović.

Drugi sastav po osnovu rešenja Gradonačelnika čine: Olga Jukić, odbornik,  Angelina Skarep, prosvetna savetnica, Zora Bojičić, Odelјenje za društvene delatnosti, Dejan Marinković (predsedavajući) Romski forum, Dragan Jovanović, potpredsednik Nacionalni savet romske nacionalne manjine u Republici Srbiji,  Zorica Lazić, pedagog OŠ  Sveti Sava  Popučke, Sonja Atanasković, pomoćnica direktora, PU  Milica Nožica, Jasminka Lazić, socijalni radnik, Centar za socijalni rad, dr Danka Živanović, Dom zdravlјa, Dragan Stojanović, direktor Nacionalne službe za zapošlјavanje i Angelina Lukić, urednica programa, Centar za kulturu.

Kao odgovorna lica u organima Grada za realizaciju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Valјevu, od donošenja dokumenta od strane Skupštine opštine Valјevo (16.03.2006. god.) zaklјučno sa 01.08.2013. godine određeni su: tadašnji Predsednik opštine Valјevo Jovan Tomić i Gradonačelnik, u ranijem mandatnom periodu Zoran Jakovlјević, a sada Stanko Terzić, načelnica Opštinske uprave Valјevo Milena Pavlović, načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valјeva Jelica Stojanović i načelnica Odelјenja za društvene delatnosti Zora Bojičić. Osoba zadužena za realizaciju i praćenje ovog Plana u Gradskoj upravi za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove je Vladimir Pantić, radnik Odelјenja za društvene delatnosti.

U donjoj tabeli je naveden pregled planiranih i realizovanih sredstava po godinama i izvorima, s tim da za 2012. godinu nije usvojena Odluka o završnom računu budžeta Grada Valјeva od strane Skupštine grada.

Tabela

Praćenje i vrednovanje realizacije ove strategije uklјučilo je sledeće faktore: broj i redovnost romske dece u obaveznom pripremnom predškolskom programu i osnovnoj školi, broj predškolske dece kojoj je obezbeđen poseban prevoz, broj dece koja koriste besplatnu užinu, kao i broj učenika i studenata romske nacionalnosti koji koriste stipendiju iz programa stipendiranja romskih učenika i studenata. Evidencija je vođena u Odelјenju za društvene delatnosti, a podaci su prikuplјani od Predškolske ustanove Milica Nožica i osnovnih škola koje imaju romske učenike.

U narednim tekstovima pokušaćemo da, kroz neposredni razgovor sa odgovornim licima, utvrdimo kako i na koji način se u praksi sprovodi Strategija za unapređenje obrazovanja Roma u Valjevu.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Dijalog Net – Informisanje javnosti o realizaciji strateških dokumenata u Valјevu. Projekat sprovodi  udruženje građana Dijalog, a uz podršku grada Valjeva.           

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…