1. Početna
  2. Društvo
  3. Pravosuđe
  4. Održana javna rasprava o izmenama zakona o visokom savetu sudstva i zakona o državnom veću tužilaca

Održana javna rasprava o izmenama zakona o visokom savetu sudstva i zakona o državnom veću tužilaca

sudijski čekić

„Potreba usklađivanja sa novim setom pravosudnih zakona koji se primenjuju od 1. januara 2014. godine, kao i realizacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine su osnovni razlozi izmene Zakona o Visokom Savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca“, rekao je pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović prilikom otvaranja javne rasprave o Radnoj verziji nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o VSS i DVT, koja je održana u Palati pravde u Beogradu.

Pomoćnik ministra pravde je istakao da se najznačajnije novine ovih zakona odnose na unapređenje transparentnosti rada VSS-a i DVT-a, uštedu sredstava za rad i njihovo preusmeravanje na jačanje administrativnih kancelarija, unapređenje i detaljnije uređenje izbornog procesa za izbor izbornih članova, tj. glasaće sve sudije i tužioci, a ne samo oni sa stalnom funkcijom i biće zagarantovana tajnost glasanja.

Backović je ukazao da ukoliko budu usvojene predložene izmene, svi predlagači će predlagati samo jednog kandidata za jednog člana Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ali i da će se ovim izmenama i dopunama zakona u velikoj meri unaprediti odredbe za odgovornost izbornih članova, kroz uvođenje posebnog postupka za izglasavanje nepoverenja.

Takođe, on je rekao da postoji i promena u pogledu predsednika ova dva tela koja se biraju iz reda izbornih članova, čime se postižu tri cilja: 1. dekoncentracija moći, 2. rasterećenje ovih dužnosti predsednici Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac, kako bi mogli što bolje da se posvete svojim poslovima i 3. da se unapredi generalna demokratičnost ovih tela, tako što bi njima rukovodio izborni član, a ne član po položaju.

„Kako bi se izbegli eventualni problemi u ovim savetima Radna grupa Ministarstva pravde koja radi na izradi ovih zakona ponudila je dva rešenja. Jedno je da nakon stupanja na snagu zakona prestane mandat postojećem izbornim članovima VSS-a i DVT-a i da se odmah nakon toga sprovedu izbori za nove, a drugo rešenje je da sadašnji saziv vrši funkciju do isteka mandata izbornih članova, nakon čega bi bili sprovedeni izbori u skladu sa novim zakonom.

U oba slučaja bilo bi potrebno izabrati predsednike VSS-a i DVT-a u skladu sa novim zakonima“, naglasio je Backović. On je dodao da je cilj, da se u skladu sa iznetim stavovima stučne i naučne javnosti, jedno od ponuđenih alternativnih rešenja eliminiše iz konačnih tekstova nacrta, kako bi se usvojila najbolja zakonska rešenja koja će omogućiti efikasniji i delotvorniji rad ovih pravosudnih institucija.

Pomoćnik ministra pravde je na kraju pozvao stručnu i naučnu javnost da, zaključno sa 7. majom upute komentare, mišljenja i sugestije u pismenoj formi preko sajta Ministarstva pravde.

Izvor: Ministarstvo pravde 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…