CEPRIS: Model Pravilnika o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova

Foto: cepris.org

Beograd – Narodna skupština Republike Srbije 9. februara 2023. godine usvojila je nove zakone u oblasti pravosuđa – Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o javnom tužilaštvu i Zakon o Visokom savetu tužilaštva.  

Prelaznim i završnim odredbama ovih zakona propisano da se oni primenjuju od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva, kao i da od tog dana počinje da teče rok od godinu dana za donošenje podzakonskih akata koji su propisani ovim zakonima. Taj jednogodišnji rok istekao je 10. maja ove godine.

Visoki savet sudstva je na sedmoj redovnoj sednici održanoj 17. aprila ove godine doneo Pravilnik o vrednovanju sudija i predsednika sudova („Sl. glasnik RS“, 34/2024). Reč je o veoma značajnoj oblasti koja zavređuje detaljnu analizu, pre svega sa aspekta praktične primene i posledica koje mogu proizaći iz ponuđenih rešenja, a koje značajno utiču na sudsku nezavisnost i unapređenje rada sudova sa ciljem jačanja poverenja u rad sudija.

Imajući to u vidu, CEPRIS je oformio radnu grupu sa ciljem sačinjavanja modela pravilnika koji uređuje ovu oblast.

Model pravilnika o kriterijumima, pokazateljima, načinu i postupku vrednovanja rada sudija i predsednika sudova rezultat je rada Ane Stamenić, sudije Višeg suda u Novom Sadu i predsednice posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, zajedno sa saradnicima – Miodragom Jovanovićem, redovnim profesorom katedre za teoriju, sociologiju i filozofiju prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Natašom Stojadinović, advokaticom u Beogradu i master pravnicom.

Model sadrži konkretne pravce za ostvarivanje svrhe vrednovanja rada sudija – procenu, održavanje i unapređenje kvaliteta rada, uz poštovanje nezavisnosti sudije u cilju jačanja poverenja javnosti u rad sudije i suda.

U odnosu na Pravilnik o vrednovanju sudija i predsednika sudova koji je usvojio Visoki savet sudstva, Model CEPRIS-a sadrži pregledniju i precizniju terminologiju, te tako sadrži jasno definisane kriterijume i pokazatelje – izvore podataka, što doprinosi jednostavnoj, razumljivoj i jednakoj primeni prema svim sudijama i predsednicima sudova.

Visoki savet sudstva se opredelio da pokazatelji sadrže opisne pojmove, bez preciziranja izvora podataka kojima se pokazatelji utvrđuju. CEPRIS je stava da neprecizno definisanje pokazatelja za propisane kriterijume dovodi do konfuzije i nemogućnosti merljivih, objektivnih i jasnih pokazatelja rada sudija i predsednika suda.

Nejasne norme omogućavaju proizvoljnost u odlučivanju, paušalnost i nejednakost koja se kod vrednovanja rada nosilaca pravosudnih funkcija ne sme dozvoliti. Shodno tome, Modelom je propisana i orijentaciona norma za oblast u kojoj sudija radi, iskazana brojem, te uporediva i merljiva kao indikator sposobnosti organizovanja sudijskog posla.

Za razliku od usvojenog Pravilnika kojim je propisano da je nepostupanje po nalogu višeg suda u postupku po pravnom leku jedan od pokazatelja kriterijuma „stručno znanje i sposobnost njegove primene“, Model CEPRIS-a u potpunosti poštuje načelo da vrednovanje ne može obuhvatati slobodno sudijsko uverenje.

Takođe, autori Modela smatraju da broj rasprava i pretresa otvorenih u postupku pred drugostepenim sudom u odnosu na ukupan broj predmeta protiv kojih je izjavljen redovan pravni lek ne može biti pokazatelj stručnog znanja i sposobnosti njegove primene, jer pred drugostepenim sudom nakon otvorenog pretresa odluka prvostepenog suda može biti potvrđena, te utvrđen pravilan i zakonit rad prvostepenog suda, pa broj otvorenih pretresa ne može govoriti o nestručnosti sudije.

Pored navedenog, u odnosu na usvojeni Pravilnik, CEPRIS-ov Model propisuje i kriterijume i pokazatelje koji su primenjivi i u postupku vrednovanja sudija Vrhovnog suda i omogućava transparentan postupak imenovanja i adekvatnu nadležnost organa za vrednovanje.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…