1. Početna
  2. Društvo
  3. NALED: Građani kao prioritet za javne nabavke vide oblast zdravstva

NALED: Građani kao prioritet za javne nabavke vide oblast zdravstva

NALED

Beograd – Rezultati istraživanja  o postupcima javnih nabavki, koje je obuhvatilo ponuđivače, narucioce i građane pokazalo je da građani kao prioritet za javne nabavke vide oblast zdravstva.

Ponuđivači  ređe učestvuju na tenderima jer ne ispunjavaju uslove, a naručioci ne uvode kriterijum kvaliteta jer to povećava rizik za uspeh nabavke.

Istraživanje koje je uradio IPSOS  za NALED, pokazalo je i da je značajno više građana koji smatraju da je upoznato sa sistemom javnih nabavki nego što ih je bilo prošle godine.

Znatno više građana pokazalo je interesovanje da sazna kako se budžetska sredstva troše kroz sistem javnih nabavki, i smatraju da taj sistem mora biti strogo kontrolisan.

Više je i onih koji veruju da se javne nabavke sprovode na fer i transparentan način.

Za građane, zdravstvo ostaje prioritetna oblast u koju treba ulagati kroz javne nabavke, a češće nego 2021. godine kao jedan od prioriteta za ulaganje spominju energetiku.

U odnosu na druge kriterujume za dodelu ugovora iz javnih nabavki građani sve češće navode socijalnu inkluziju.

Za ponuđače je karakteristično da  sve manje njih ima više od šest učestvovanja na konkursima za javne nabavka.

Kao najčešći razlog neučestvovanja navode da ne ispunjavaju uslove za učešće u procesu javnih nabavki i uz to izdvajaju manju upoznatost sa postupkom e-Portala.

Ponuđači su se izjasnili da bi ih transparentniji i fer uslovi učešća naveli da se registruju i učestvuju više u javnim nabavkama.

Oni su i ove godine ponovili da bi nalazi kontrole kvaliteta realizovanih javnih nabavki trebalo da budu javno objavljeni za svakog ponuđača na portalu i smatraju da       bi ti nalazi trebalo da se koriste prilikom dodele narednih nabavki.

Istraživanje je pokazalo da naručioci smatraju da su im potrebne obuke radi usavršavanja, iako većina njih odgovara da ima neophodna znanja o sistemu javnih nabavki.

Dve trećine naručilaca ističe da je potrebno povećati broj kadrova koji se bave javnim nabavkama, a četvrtina nema dovoljno znanja za primenu dodatnih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.

Naručioci u velikom broju potvrđuju da su upoznati sa kriterijumom kvaliteta.

Kao najveći problem u javnim nabavkama navode nedovoljan broj ponuđača.

Dugo trajanje postupka za donošenje odluke Republičke komisije viđeno je kao značajno manji problem ove godine.

Trećina naručilaca je prethodne godine isticalo odusustvo negativnih referenci kao problem, dok ove godine to kao problem vidi četvrtina naručilaca.

Kao ključni faktor za nekorišćenje kriterijuma kvaliteta navode nedostatak modela, a trećina ističe veći rizik kod tako formulisanih nabavki.

Osam od deset naručilaca smatra da nalazi kontrole kvaliteta treba da budu javno dostupni za svakog ponuđača, a tri četvrtine njih podržava ideju da se ti nalazi o ponuđačima koriste pri narednim nabavkama, saopštio je NALED.

Najčitanije
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…