Civilno društvo predložilo tekst Zakona o socijalnom preduzetništvu

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Beograd, 15. oktobar 2019. – Koalicija za razvoj solidarne ekonomije saopštava da je civilno društvo pripremilo Nacrt Zakona o socijalnom preduzetništvu i dostavilo ga nadležnim institucijama Republike Srbije na razmatranje.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije čine Evropski pokret u SrbijiInicijativa za razvoj i saradnjuSmart Kolektiv i Trag fondacija

Ovom tekstu Zakona prethodio je sastanak sa predsednicom Vlade Republike Srbije i Ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojem je uvažen predlog civilnog sektora da se prvobitni nacrt zakona povuče iz procedure i pruži podrška izradi novog nacrta.

Nacrt zakona pruža izbalansirano rešenje koje na najbolji način zadovoljava interese svih strana: socijalnih preduzeća, civilnog društva, privrede i Vlade, a time i celokupnog društva.

Usvajanjem ovakvog teksta zakona, država bi pokazala da prepoznaje značaj socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije za razvoj celokupnog društva.

Predloženim rešenjima se:

  • socijalno preduzetništvo definiše u skladu sa međunarodnim standardima, definicijama i praksom;
  • uvodi status “socijalnog preduzeća”, koji garantuje povećanu društvenu odgovornost pravnih lica registrovanih u tom status, uvode mehanizmi državne i javne kontrole njihovog poslovanja, kao i transparentnost njihovog poslovanja;
  • uvažava interes privatnog sektora da budu prepoznat kao deo sektora socijalnog preduzetništva, kada god obavlja aktivnosti od posebnog interesa za društvo (bez obzira da li ili ne uživa podsticaje po tom osnovu);
  • uvažava interes države i javnog sektora da se Zakonom ne propišu obaveze za koje nema sredstava u budžetu.

Predloženo rešenje “socijalno preduzeće” definiše kao poseban status pravnog lica, koji se stiče upisom u Registar, a ne kao posebnu pravnu formu kroz koju se obavlja delatnost.

U tom smislu, takav status može steći svako pravno lice (udruženje, d.o.o., fondacija, i dr.) koje svoje “društveno odgovorno poslovanje” potvrdi kroz tri ograničenja koja mora uneti u svoje akte:

  • ograničenje raspolaganja profitom;
  • ograničenja prava osnivača na imovinu – zaključana imovina; i
  • ograničenja u smislu omogućavanja participativnog upravljanja pravnim licem.

Programom, odnosno dokumentima javnih politika, planiraju se konkretne podsticajne mere koje socijalna preduzeća mogu koristiti kako bi unapredila svoje poslovanje.

Nacrt zakona omogućava državi i donatorima da u Programu ili konkursu odrede uslove koje socijalna preduzeća treba da ispune da bi aplicirala za sredstva.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije podržava usvajanje predatog Nacrta i pozitivno ocenjuje dosadašnju saradnju sa javnim institucijama, primarno Ministarstvom nadležnim za poslove rada i kabinetom predsednice Vlade.

Koalicija, takođe, poziva nadležne institucije, pre svega Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija, da u duhu dosadašnje dobre saradnje razmotre Nacrt i daju svoje doprinos finalizaciji višegodišnjeg rada na izradi zakona koji uređuje i podstiče razvoj sektora socijalnog preduzetništva.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…