Centar za prava: Pokrenuta digitalna platforma „Pravosuđe po meri deteta“

devojčice

Beograd, 03. februar 2022. – Centar za prava deteta (Centar) pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“ putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN.

Ujedno, platforma može biti važan resurs za roditelje, staratelje i druge aktere koji su u kontaktu sa decom i mladima.

Platforma sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta, zatim koji su najčešći razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom i koja prava ima ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela.

Pored toga, dostupni su i korisni informativni materijali u oblasti pravosuđa po meri deteta, koji su razvijeni u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri Centru.

Platforma je nastala zbog potrebe da se deca edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom, jer rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar sproveo u 2020. godini, ukazuju na to da 44 % dece i mladih iz opšte populacije nisu uopšte informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemomdok 28% ispitanika tvrdi da je delimično informisana, a samo 3% smatra da je u potpunosti informisana.

U izradi digitalne platforme učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavio Centar u okviru projekta FOCUS.

Članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora su prethodno učestvovali na radionici na temu medija, umetnosti i javnog nastupa, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi informativnih materijala.

Imali su priliku da učestvuju i u izradi videa „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“, koji ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela.

Pored toga, oni su u protekle dve godine, aktivno učestvovali na radionicama, kako bi se edukovali o značaju pravosuđa po meri deteta, a sa fokusom na individualnu procenu deteta u kontaktu sa zakonom. Kao dečji zagovarači, učestvovali su i u konsultativnom procesu za izradu Strategije EU o pravima deteta, kao i na sastancima koje su organizovale evropske organizacije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…