ACT projekat raspisao interni poziv za tematsku saradnju za javno zagovaranje

Konkurs ACT program

Beograd – U okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ raspisan je interni poziv za tematsku saradnju.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je  21. novembar 2022. godine, do 17.00 časova.

Cilj internog poziva je podrška tematskoj saradnji za javno zagovaranje, razmenu ekspertize i iskustava među korisnicima ACT grantova, u tematskim oblastima: socijalna inkluzija, rodna ravnopravnost, zdravstvo, zaštita životne sredine, omladinske politike, obrazovanje, ljudska i manjinska prava.

ACT projekat će podržati do 14 predloga projekata u navedenim tematskim oblastima, vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti različitih tema.

Predlozi projekata treba da podstaknu razmenu informacija u datim tematskim oblastima (na specifičnu, konkretnu temu), zajedničko učenje i interakciju između OGD (sastanci, radionice, itd.), kao i kreiranje zajedničkih preporuka za unapređenje trenutnog stanja u datoj oblasti i veće odgovornosti nadležnih lokalnih i/ili nacionalnih institucija (iniciranje kampanje javnog zagovaranja).

Od organizacije/mreže OGD koja podnosi predlog projekta (vodeći aplikant) se očekuje da poseduje tematsku stručnost i kapacitete za javno zagovaranje u datoj oblasti, kao i da ima prethodno iskustvo okupljanja i saradnje sa drugim organizacijama na datu temu. Vodeći aplikant mora da  sprovede aktivnosti u partnerstvu sa najmanje još jednom OGD ili mrežom OGD, korisnicom ACT granta.

Vodeći aplikanti mogu biti prethodni ili sadašnji korisnici ACT grantova, osim organizacija koje su već dva puta dobile finansijsku podršku ACT-a. Te organizacije mogu biti uključene u aktivnosti, ali ne mogu biti plaćene za bilo koju od njih od ACT-a.

Pored saradnje sa ACT grantistima, od podnosioca predloga projekta se očekuje da u aktivnosti uključi i organizacije koje nisu (bile) korisnice ACT grantova, a koje poseduju ekspertizu u datoj oblasti i za konkretnu temu. ACT time želi da podstakne veći stepen saradnje unutar civilnog društva u Srbiji.

Ove organizacije treba da baštine i uključuju načela/vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti u svojim aktivnostima.

Religijske organizacije, kao i organizacije koje su posredno učestvovale, ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbije ne mogu da učestvuju u projektu, kao i organizacije aktivne u oblasti medija, razonode i zabave.

U cilju što bolje pripreme predloga projekata, ACT projekat organizuje informativnu sesiju o pozivu. Info sesija će se održati u četvrtak, 10.11.2022. od 13:00 – 14:30 časova, putem Zoom platforme.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta ACT projekta.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…