1. Početna
  2. Društvo
  3. Žene izložene nasilju, rade po kući i duže žive

Žene izložene nasilju, rade po kući i duže žive

žena

Ujedinjene nacije pozvale su na hitne mere da se smanji nasilje nad ženama. Novi izveštaj ove svetske organizacije pokazao je da su žene bolje obrazovane i žive duže, ali i da svaka treća navodi da je bila žrtva nasilja. Izveštaj „Napredak žena u svetu” objavljuje se svakih pet godina, a ovaj šesti po redu, za 2015-16. godinu, donosi podatke za 200 pokazatelja u 102 zemlje.

U Srbiji žene imaju manji rizik da žive u najsiromašnijim domaćinstvima, ali zato je manje njih zaposleno, a na neplaćen rad, poput kućnih poslova i brige o članovima domaćinstva, potroše dva puta više vremena nego muškarci.

Jedna od autora Frančeska Grum ukazala je da ovogodišnji izveštaj ima i nove elemente o neplaćenom radu žena i nasilju, što su problemi koji pre 20 godina nije uzimano u obzir. Ove godine obuhvaćen je najveći broj zemalja do sada – 102.

Više od trećine žena bilo je izloženo fizičkom ili seksualnom nasilju tokom života. U dva od tri slučaja nasilja koji su počinili bližnji, i u kojima je ishod smrtan, žrtve su žene.

„Nasilje nad ženama je prisutno svugde, reč je o svetskom problemu”, ukazala je Grum, koja je izrazila žaljenje što tek „manjina žena sme da govori o tom iskustvu sa nasiljem”.

Izveštaj je pokazao da u 70 zemalja za koje je prikupljen ovaj podatak manje od 40% žrtava nasilja odluči da ovo podeli sa prijateljima ili bliskim osobama, dok manje od 10% podnese tužbu.

Dobra vest u izveštaju je da stav o nasilju u braku ili seksualnom nasilju počinje da se menja u skoro svim zemljama u kojima postoje informacije o ovom problem. Tako najmanje 119 zemalja danas ima zakone o nasilju u kući, 125 o seksualnom uznemiravanju i 52 o nasilju u braku.

Napredak, ali ne dovoljan

Napredak u položaju žena postignut je u većini pokazatelja u prethodnih 20 godina, ali prema rečima Grumove to nije dovoljno „i još smo daleko od jednakosti”. Velika je razlika i među regionima, ukazala je ona.

Očekivani životni vek u svetu za žene danas je 72 godine, a za muškarce 68 godina. Muškarci su izloženi većem riziku od saobraćajnih nesreća i štetnim posledicama duvana i alkohola.

Međutim, žene su mnogo manje zastupljene na tržištu rada, pa je zaposleno oko 50% žena u radnom dobu, i 77% mušlaraca. Žene i dalje za rad dobijaju između 70 do 90% iznosa koji dobijaju njihove muške kolege.

Brojni faktori utiču na ove razlike, između ostalog rane udaje devojaka, što ograničava njihovu karijeru. Ova pojava je sve manje učestala, ali i dalje pogađa više od 40% žena Južne Azije i podsaharske Afrike.

U osnovnu školu idu skoro sva deca, i muška i ženska, izuzev 58 miliona njih u zonama sukoba koji su lišeni školovanja, ali jaz između polova raste sa nivoom studija, ističe Grum. Pored toga, na lošu plaćenost žena utiče i izbor predmeta studija, jer su češće osuđene na manje plaćene poslove.

U zemljama razvoju žene u kućnim poslovima i brizi o članovima domaćinstva provedu u proseku tri časa više nego muškarci, dok je u bogatim zemljama ova razlika dva časa.

Sve veći broj porodica s jednim roditeljem, što se beleži i u zemljama u razvoju, dodatno slabi pre svega položaj žene.

Rasprostranjenost porodičnih davanja se povećala, jer polovina zemalja nudi porodiljsko odsustvo u trajanju od najmanje 14 sedmica. Međutim, žene u nekim sektorima poput poljoprivrede i rada u domaćinstvu često nemaju pravo na to.

Žene u Srbiji: Duže žive, više rade po kući

Podaci o životnom veku u pojedinačnim zemljama nisu predstavljeni u izveštaju, ali prema podacima statističkog zavoda žene sa očekivanih 77 godina života žive pet godina duže od muškaraca.

Pozitivan pokazatelj za žene je da su manje izložene riziku da žive u 20% najsiromašnijih porodica, jer na 100 muškaraca koji žive u siromašnim domaćinstvima dolazi 77 žena, a u ovom pogledu slična je Crna Gora i BiH. Od 75 zemalja za koje postoji ovaj pokazatelj žene u Srbiji su u najboljem položaju, mada razvijene zemlje uglavnom nemaju ovakve podatke.

Žene u Srbiji provedu četiri sata i 50 minuta dnevno na neplaćeni rad, poput brige o članovima domaćinstva i kućnih poslova, a muškarci dva časa i 16 mintua, dok u plaćenom radu provedu u proseku dva časa i devet minuta, a muškarci tri sata i 47 minuta. Ukupno gledano, žene više provedu radeći, odnosno 6 sati i 40 minuta, a muškarci 5 sati i 42 minuta.

Srbija je po razlici u neplaćenom radu na pola puta između razvijenih zemalja u kojima je razlika dva sata proseku i siromašnijih gde je razlika tri časa. I ovde je situacija neujednačena, pa tako žene u Austriji neplaćeno rade 5 sati i 27 minuta, a žene dva sata i 15 minuta.

Stopa zaposlenosti kod žena i Srbiji je ispod svetskog proseka od 50%, iznosi 44,5% i nije se menjala od 1990. godine, ali je i za muškarce stopa zaposlenosti takođe ispod svetskog proseka od oko 75% i iznosi 60,9%, što je pad za 6,5 procentnih poena u odnosu na 1990. godinu.

Izveštaj pokazuje i da su u Srbiji i dalje živi stereotipi o muškim i ženskim zanimanjima, budući da je u ukupnom broju studenata skoro svaki četvrti (23,3%) muškarac koji studira na smerovima imžinjerskog, industrijskog i građevinskog usmerenja, dok žene u tim usmerenjima čine 8,5%, a prisutnije su u društvenim naukama i umetnostima.

Izvor: euractiv.rs

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…