Zbog masovnog uskraćivanja prava i kršenja Ustava, Inicijativa A11 zahteva hitno povlačenje Zakona o socijalnoj karti

Beograd, 17. oktobar 2022. – U martu ove godine konačno je stupio na snagu dugo najavljivani zakon o socijalnim kartama.

Povodom obeležavanja 17. 10. – Svetskog dana borbe protiv bekućništva, A11 inicijativa je pokrenula kampanju “(Anti)socijalne karte“, kojom se skreće pažnja na štetne posledice primene novog zakona o Socijalnim kartama. Tekst prenosimo u celosti).

Nadležni su zakon predstavili kao važan iskorak ka unapređenju sistema socijalne zaštite: uvodi se automatizacija u odlučivanju centra za socijalni rad i  algoritam, koji će sabirati sve lične podatke (njih oko 130) o licima koja su korisnicima socijalne pomoći i time kreirati njihovu Socijalnu kartu. Glavni argument je bio da u sistemu socijalne zaštite ne postoji razmena podataka i da se zbog toga socijalna pomoć ne isplaćuje onima kojima je najpotrebnija. Sada, sa uplivom tehnologije, ovakve greške neće biti moguće.

Proklamovani cilj je, dakle, unapređenje. Praksa sa druge strane pokazuje da je posledica, a mi kažemo i posredni cilj zakona, ta da se što je moguće više ljudi odstrani iz sistema socijalne zaštite.

Uvođenjem sistema socijalnih karti, donošenje odluke o tome da li neko ima pravo da bude na socijalnoj pomoći ili ne, ostavlja se kompjuteru na odlučivanje.[/quotes]

Algoritam vas neće pitati da li možete da prehranite sedmočlanu porodicu sa 14 000 dinara od socijalne pomoći. Neće vas pitati koliko koštaju knjige za školu, metar drva za ogrev, niti da li je neko u porodici bolestan i potreban mu je novac za lekove.

To što ste do dodatnih prihoda došli sakupljajući karton i flaše po raznim otpadima, videće samo kao izvor prihoda, a ne kao društveni problem.

Na kraju dana, šta algoritam zna šta je društveni problem?

Smatramo da je za rešavanje društvenih problema potrebno ispitati sve strane, razloge, uzroke, motive. Sve ono za šta algoritam nije osposobljen. Sve ono što bi trebalo da bude zadatak socijalnog radnika. Donošenjem ovog zakona, socijalni radnik postaje produžena ruka kompjutera, umesto da situacija bude obrnuta. Sada, već bivšem korisniku, na osnovu Zakona o socijalnoj karti samo stigne obaveštenje da više neće primati socijalnu pomoć.

Bez zašto/kako/šta može da se učini. Jednostavno je – kompjuter je odlučio.[/quotes]

Na ovaj način, došlo je do potpune dehumanizacije procesa, a u isto vreme i do nemogućnosti kontrolisanja i nadzora postupaka, jer algoritam nije transparentan i nije dostupan javnosti.

Pored ove odredbe, važan deo zakona tiče se uvođenja ,,povezanih lica’’ (osobe povezane sa korisnikom prava iz socijalne zaštite) čiji se prihodi takođe prate. Povezanim licima se, prema Zakonu o socijalnoj karti, smatra skoro svako: supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, bivši vanbračni partner, deca i srodnici, staratelji i hranitelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu, i pastorčad, očuh i maćeha. Ukoliko povezano lice ima dovoljno visoka primanja, podrazumeva se da će njima izdržavati i osobu koja traži socijalnu pomoć.

Ako imate bilo kakav sukob sa, primera radi, očuhom, babom, dedom i oni ne žele da vas izdržavaju, taj sukob jednostavno neće imati ko da čuje i vi ćete biti prepušteni njihovoj (ne)milosti. Ovde još jednom pokazuje da je u pogledu primene novih tehnologija u sistemu socijalne zaštite neophodna rehumanizacija procesa. U ovakvim situacijama ljudski faktor treba da bude presudan.

Uzimajući u obzir sve problematične odredbe Zakona o socijalnoj karti, davanje mogućnosti algoritmu da sam odlučuje o gubitku prava dovoditi do ozbiljnog kršenja prava najugroženijih građana i građanki. Umesto ,,tehnoloških’’ prečica, potrebno je kreirati sveobuhvatan pristup reformi sistema socijalne zaštite, sa posebnim fokusom na poštovanje ljudskih prava.

Pre primene Zakona o socijalnoj karti, broj korisnika novčanih socijalnih davanja bio je 211 266 lica, koliko ih je bilo u februaru, a nakon početka (nepotpune) primene zakona na evidenciji je 189 036 lica (avgust 2022. godine). Dakle, više od 10 procenata korisnika je uklonjeno iz sistema socijalne zaštite u Srbiji. Istovremeno, siromaštvo se nije smanjilo za više od 10 procenata.[/quotes]

Zanima nas da li nadležni iz svega ovoga zaključuju da Zakon o socijalnoj karti pozitivno utiče na blagodet celog društva? Da li oni nazivaju efikasnošću to što se sada velikom broju ljudi, koji se bore sa egzistencijom, po automatizmu ukida pravo na novčanu socijalnu pomoć?

Da li država zaista smatra da ne postoji adekvatniji način unapređivanja socijalne zaštite?

Zašto vizija nije stvoriti sistem osetljiv na glad, nasilje, diskriminaciju, na ukupne ljudske potrebe, nego je vizija stvoriti superefikasan sistem koji će znati koji kontejner danas rovarite?

Zbog masovnog uskraćivanja prava i kršenja Ustava, pozivamo na hitno povlačenje Zakona o socijalnoj karti.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…