Zaštitnik građana: Podnošenje pritužbe i postupak po pritužbi

novinar

Valjevo, 30. septembar 2018. – Zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.

Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava, nakon što je iskoristilo sva nacionalna pravna sredstva, odnosno nakon što pokušalo da svoja prava zaštiti ili ostvari u odgovarajućem pravnom postupku, može da podnese pritužbu Zaštitniku građana.

Pritužbu Zaštitniku građana fizičko ili pravno, domaće ili strano lice može samo napisati ili dati na zapisnik uz pomoć stručne službe Zaštitnika građana.

Pritužba se može podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana kada je izvršena povreda prava građana.

Podneta pritužba treba da bude jasna, jednostavno i sažeto napisana, i mora da sadrži:

  • lične podatke podnosioca,
  • naziv organa protiv kog se podnosi,
  • prikaz odnosno opis povređenog prava,
  • činjenice kojima se potkrepljuju navodi o povredi prava,
  • dokaze o iskorišćenim pravnim sredstvima, odnosno preduzetim svim koracima u cilju zaštite ili ostvarenja prava.

 Na sajtu Zaštitnika građana nalazi se obrazac pritužbe na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina.

Zaštitnik građana će podnosioca pritužbe obavestiti o pokretanju i završetku postupka po pritužbi.  Ukoliko se za vođenje postupka nisu stekli uslovi predviđeni zakonom, Zaštitnik će podnosioca obavestiti o razlozima odbacivanja pritužbe.

Ovaj tekst je nastao u okviru zagovaračkih aktivnosti koje udruženje građana Dijalog realizuje u okviru projekta „Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“, koji finansira Evropska Unija preko EIDHR, a sprovode partnerske organizacije The Equal Rights Trust – ERT iz Londona, Praxis i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…