Zabrinjava netransparentnost rada novog Ministarstva kulture i informisanja

Ministarstvo kulture i informisanja

Novi Sad, 26. oktobar 2016. – Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije nije formiralo radnu grupu ili neko drugo radno telo za evaluaciju sprovođenja važeće Medijske strategije i seta medijskih zakona proisteklih iz nje, a takođe nije formiralo niti bilo kakvo radno telo za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji – odgovor je koje je Nezavisno društvo novinara Vojvodine dobilo od Ministarstva po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Imajući u vidu da su ozbiljno prekoračeni rokovi za temeljnu analizu efekata Strategije javnog informisanja (2011-2016), kao i za izradu nove Strategije (2016-2021), a koji su predviđeni Akcionim planom za Poglavlje 23 – Nezavisno društvo novinara Vojvodine je Ministarstvu uputilo zahtev u kojem je tražilo informacije o radnim telima, ali i o planovima Ministarstva za ispunjavanje preuzetih obaveza. 

NDNV podseća da je u Akcionom planu za Poglavlje 23 država Srbija preuzela obavezu da do trećeg kvartala ove godine izvrši temeljnu analizu efekata Strategije razvoja sistema javnog informisanja (2011-2016) u cilju identifikacije osnovnih prepreka njenom sprovođenju, utvrđivanja strateških ciljeva nove Strategije i izrade preporuka za prevazilaženje utvrđenih prepreka, pa je više nego zabrinjavajuće što do sada nije čak ni formirano radno telo koje bi se bavilo ovim pitanjima. 

U Akcionom planu stoji da je država Srbija takođe trebalo da do četrvtog kvartala ove godine ima izrađenu i novu Medijsku strategiju (2016-2021) sa ciljem daljeg jačanja transparentnosti vlasništva nad medijima, praćenja efekata privatizacije medija, sprečavanja kontrole medija, osnaživanja medijskog pluralizma, medijske pismenosti i samoregulacije. 

Ministarstvo je u odgovoru na dopis NDNV-a navelo da će "u najkraćem roku otpočeti sa radom na izradi nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji", ali ovaj odgovor nažalost ne uliva nadu da se ovom važnom poslu pristupa ozbiljno, odnosno na odgovarajući način. 

Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatra da bi i procesi evaluacije efekata postojeće Medijske strategije i izrade nove – morali da budu inkluzivni i otvoreni, a da u njemu moraju da uzmu aktivno učešće medijska i novinarska udruženja, kao i relevantna udruženja građana i zainteresovane institucije, regulatorna i samoregulatorna tela. 

NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…