1. Početna
  2. Društvo
  3. Socijalna politika
  4. YUCOM: Staviti van snage Uredbu o merama socijalne uključenosti

YUCOM: Staviti van snage Uredbu o merama socijalne uključenosti

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine izražavaju duboku zabrinutost donošenjem i početkom primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći koju je donela Vlada Republike Srbije. Smatramo da Uredba ne rešava pitanja socijalne isključenosti najsiromašnijih i najugroženijih građana i građanki Republike Srbije a pojedina rešenja sadržana u njoj su nezakonita i neustavna.

Obaveza države da preduzme mere za aktiviranje korisnika novčane socijalne pomoći kako bi se izbegla njihova socijalna isključenost nije sporna i vredi je pozdraviti. Ipak, pojedina rešenja sadržana u Uredbi suprotna su dostignutom nivou ljudskih prava kao i ustavnim garancijama koje jemče slobodan izbor rada i pravo građana i porodica kojima je neophodna društvena pomoć na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva. Rešenja sadržana u Uredbi suportna su i odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Naime, Zakon o socijalnoj zaštiti nigde ne propisuje obavezu korisnika novčane socijalne pomoći da rade, a posebno ne propisuje obaveze korisnika novčane socijalne pomoći da volontiraju ili obavljaju društvenokoristan rad. Pored toga, postavlja se i pitanje cene rada korisnika novčane socijalne pomoći i mogućnosti njihove radne eksploatacije.

Posebno je zabrinjavajuće postojanje širokih diskrecionih ovlašćenja centara za socijalni rad da na svojevrstan način kažnjavaju korisnike koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti da rade ili budu na drugi način uključeni u mere socijalne uključenosti koje su predviđene Uredbom Vlade Republike Srbije.

Poslednjim preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava donetim posle razmatranja primene odredaba Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji preporučeno je povećanje socijalne pomoći, kako bi Republika Srbija pomogla svim ugroženim pojedincima i porodicima, uključujući i osobe sa invaliditetom, starija lica, decu, porodice sa niskim prihodima i one u situaciji dugotrajne nezaposlenosti, da uživaju adekvatan životni standard.

Uvođenje mogućnosti smanjenja ionako preniskih socijalnih davanja neopravdano će pogoditi najugroženije građane i građanke Republike Srbije, dovešće do njihove dodatne marginalizacije, diskriminacije i nemogućnosti ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

Zbog svega ovoga pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno stavi van snage spornu Uredbu i da otvori javnu raspravu na kojoj bi se došlo do novog teksta Uredbe koja će biti usmerena na stvarno socijalno uključivanje korisnika novčane socijalne pomoći.

Izvor: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…