Vlada Srbije da formira novi Savet za prava deteta

MODS

Beograd, 2. novembar 2016 – Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) poziva Vladu Republike Srbije, da uoči navršavanja 100 dana od njenog izbora, obrazuje novi Savet za prava deteta. 

Formiranjem Saveta za prava deteta Vlada bi na delu potvrdila svoju posvećenost unapređenju položaja dece u našoj zemlji, što je u ekspozeu premijera Aleksandra Vučića izdvojeno kao posebna oblast u njenom radu. MODS podseća i da formiranje Saveta za prava deteta predstavlja obavezu utvrđenu Akcionim planom za Poglavlje 23.

Savet za prava deteta bi po svojoj prirodi trebalo da predstavlja savetodavno telo Vlade zaduženo da razmatra zakonske predloge koji se odnose na prava deteta i inicira donošenje novih ili izmenu postojećih propisa, zatim da prati primenu preuzetih međunarodnih obaveza i sprovođenje nacionalnih propisa, kao i da olakšava koordinaciju između različitih organa državne uprave. 

Savet za prava deteta u svom poslednjem sazivu obrazovan je Odlukom Vlade u februaru 2014. godine za period od 4 godine, mada je ovo telo prestalo da funkcioniše sredinom 2015. godine. Zbog njegovog značaja za brigu o pravima deteta, Evropska komisija je u Izveštaju o skriningu za Poglavlje 23 utvrdila da je “od suštinskog značaja” da se osigura da Savet za prava deteta ima “odgovarajuće resurse na raspolaganju i da je osposobljen da izvršava svoj mandat i da delotvorno vrši nadzor nad sprovođenjem brojnih akcionih planova i strategija u oblasti prava deteta”.

U skladu sa tim Vlada je u Akcionom planu za Poglavlje 23 preuzela obavezu da unapredi rad Saveta za prava deteta i osigura njegovu ulogu u praćenju efekata reformi i daljem oblikovanju politika, kao i da obezbedi adekvatne resurse za njegov rad. 

Akcioni plan za Poglavlje 23 predviđao je da će novi Savet za prava deteta biti formiran tokom drugog kvartala 2015. godine. Kako do toga nije došlo, u Izveštaju br. 1-2/2016 o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 19 koji je objavljen u julu konstatovano je da ta aktivnost nije realizovana.

Programu rada Vlade Republike Srbije koji je premijer Aleksandar Vučić predstavio narodnim poslanicima početkom avgusta navedeno je da će prioritet u novom sazivu biti da “osmislimo i primenimo mere koje će deci u Srbiji obezbediti srećnije i bezbednije detinjstvo”.

MODS smatra da operativan Savet za prava deteta koji radi u punom kapacitetu upravo predstavlja osnovni preduslov za preduzimanje drugih mera u cilju poboljšanja uslova u kojima žive deca u Srbiji. Iz ovih razloga MODS poziva Vladu da u najskorijem periodu formira novi Savet za prava deteta i da u njegov sastav uključi predstavnike svih relevantnih ministarstava i drugih organa državne uprave, kao i ugledne stručnjake i predstavnike civilnog sektora koji se bave dečijim pravima.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…