Valjevo: 127 miliona dinara iz budžeta za obnovu i sanaciju infrastrukture

Posao na formiranju predmeta i izradi rešenja o izgradnji i sanaciji objekata oštećenih poplavama i klizištima u maju 2014. godine rade dve grupe pravnika.

Jedna grupa radi na izradi rešenja za izgradnju objekata, a druga na rešenjima za sanaciju objekata.

Zakonom je predviđeno da se grade stambeni i porodični objekti koji imaju VI stepen oštećenja i u kojima porodice imaju prebivalište. Što se tiče objekata koji imaju najveći (VI) stepen oštećenja, predviđeno je rušenje i izgradnja novih. U tom postupku je 48 objekata.

Od tog broja, 26 imaju VI stepen oštećenja, 16 se nalazi na klizištima, a kod 6 objekata su uništeni putevi.

Iz grupe od 26 objekata koji imaju VI stepen oštećenja, vlasnici nemaju dokaz o prebivalištu kod devet objekata. Od preostalih 17, osam porodica se izjasnilo da ima parcele, a devet nema obezbeđenu parcelu.

Kod ove grupe koja nema odgovarajuću lokaciju, radi se na pronalaženju adekvatne lokacije. U slučaju da se ne pronađe lokacija, tim porodicama će biti dodelјena odgovarajuća finansijska pomoć.

U ovoj grupi je sve spremno za donošenje rešenja o izgradnji objekata i čeka se na izdavanje informacije o lokaciji koja je sastavni deo rešenja i to u smislu izdavanja geoloških i hidrogeoloških uslova za lokaciju, na kojoj će se graditi novi objekat.

Za ostale kuće koje se nalaze na klizištima i nemaju VI stepen oštećenja, a tih kuća je 16, grad Valјevo čeka stav Kancelarije za obnovu i pomoć poplavlјenim područjima o izgradnji novih objekata. Isto je i za preostalih šest objekata, koji nisu oštećeni, ali je uništena infrastruktura u njihovoj blizini, tako da im se ne može prići.

Sredstva za rekonstrukciju infrastrukture u blizini tih objekata, nadmašuju sredstva potrebna za izgradnju novih kuća za te porodice. Za sve njih prikuplјaju se potrebni podaci za donošenje rešenja.

Druga grupa su objekti za sanaciju i njih je oko 220. Oni su svrstani od I do V kategorije oštećenja. Najmanje objekata je iz IV i V, a najviše u I,II i III kategoriji. Nadležno odelјenje Gradske uprave pribavlјa posedovne listove i dokumenta o prebivalištu, tako da se izdavanje prvih rešenja može očekivati do kraja nedelјe.

Zakon o otklanjanju posledica poplava i obnavlјanju infrastrukture u Republici Srbiji je definisao skraćeni postupak javne nabavke, koji se odnosi na sanaciju infrastrukture. JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju Valјeva” je raspisala konkurs za izvođače radova na rekonstrukciji puteva i mostova i izbor izvođača je pri kraju.

Uskoro će biti raspisan konkurs za izvođača radova na klizištima. Očekuje se da će veoma brzo početi izvođenje radova na sanaciji puteva, mostova i klizišta. Za obnovu i sanaciju infrastrukture u budžetu grada je opredelјeno 127 miliona dinara.

Izvor: Grad Valjevo

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…