Utvrđeni rizici korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju

Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je pripremila izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju sa preporukama upućenim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U septembru 2014. godine, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje otpočeo je, na inicijativu Ministarstva, postupak revizije invalidskih penzija, odoborenih od 1990. godine.

Prema podacima dostupnim javnosti, u okviru ovog postupka, do maja 2015. godine oko 300 lica ostalo je bez invalidske penzije, nakon što je utvrđeno da su je stekli na nedozvoljen način. Pored toga, u 16 slučajeva podnete su krivične prijave. Kao ilustrativni slučajevi u kojima su ukinute invalidske penzije, mogu se navesti primeri vojnog pilota koji poseduje fabriku za proizvodnju praška, vlasnika kafića ili hotela, kao i lica sa navodnim oštećenjem vida, koja imaju vozačke dozvole.

Otkrivanje značajnog broja nepravilnosti ukazalo je na potrebu da se u cilju prepoznavanja sistemskih problema i slabosti u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, te formulisanja što potpunijih i konkretnijih preporuka za njihovo otklanjanje, pored analize pravnog okvira u ovoj oblasti, sprovede i analiza slučajeva u praksi.

Agencija za borbu protiv korupcije je u izveštaju ukazala da je, pored ostalog, izmenama propisa potrebno predvideti da će se relevantna medicinska dokumentacija pribavljati službenim putem; da će se sva lica koja učestvuju u postupku obavezno izuzeti ukoliko postoji bilo kakav privatni interes u vezi sa postupkom veštačenja ili kontrole koju obavljaju; eksplicitno propisati obaveznost upućivanja osiguranika na Odeljenje funkcionalne dijagnostike u slučajevima kada se neposrednim pregledom ne može dati ocena, kada lekar veštak nije specijalista za konkretne bolesti, kao i kada se ne slažu mišljenja lekara specijaliste i lekara veštaka, te uspostaviti sistem evaluacije kvaliteta rada lekara veštaka i razmotriti mogućnost da preporuke za ocenu radne sposobnosti u odnosu na različite vrste bolesti dobiju obavezujući karakter.

Izveštaj možete preuzeti sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…