Usvojene smernice za uključivanje OCD u proces izrade propisa

Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u utorak, 26. avgusta 2014. godine, a na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom usvojila „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ (Zaključak 05 broj 011-8872/2014).

Svrha Smernica je usmeravanje rada organa državne uprave u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primene propisa, radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.

Osnovni ciljevi Smernica su dalje unapređenje učešća organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od javnog interesa, dok nivoi njihovog učešća u tim procesima mogu obuhvatiti informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo.

Preporučeni principi na kojima treba da se vrši uključivanje organizacija civilnog društva su njihovo aktivnov učešće u svim fazama procesa donošenja propisa, uzajamno poverenje između organa državne uprave i organizacija civilnog društva, otvorenost i odgovornost, delotvornost, efikasnost i ekonomičnost, blagovremeno informisanje o planu donošenja propisa, omogućavanje učešća osoba sa invaliditetom u postupcima donošenja propisa, povratna informacija o rezultatima, kao i usklađenost primene principa učešća u organima državne uprave.

Vlada je tekstom Smernica preporučila da se, pored organa državne uprave, i organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave u procesu donošenja propisa pridržavaju načela navedenih u Smernicama.

Tekst „Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ zajedno sa Zaključkom objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije” br.90/2014.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa by DijalogNet

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srvije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…