Usvojene izmene i dopune kodeksa ponašanja narodnih poslanika

Narodna skupština Republike Srbije

Beograd, 23. septembar 2021. – Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije i izmene i dopune Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Izmenom Kodeksa uvedene su novčane kazne za njegovo kršenje.

Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije precizira se značenje pojma korupcija, tako što se ovaj pojam određuje kao odnos koji nastaje korišćenjem službenog ili društvenog položaja ili uticaja radi sticanja nedozvoljene koristi za sebe ili za drugoga.

Dopunjena je i odredba u Zakonu kojom se propisuju uslovi za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Pored već predviđenih uslova koje kandidat za direktora treba da ispuni propisuje se da treba da poseduje posebna znanja i iskustava u oblasti sprečavanja korupcije.

Izmenema i dopunama Zakona propisano je da mandat zamenika direktora Agencije traje do izbora novog direktora.

Zameniku direktora Agencije daju se ovlašćenja da od dana prestanka mandata direktora pa do stupanja na dužnost novog direktora obavlja funkciju direktora.

Zakonom se proširuje i krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja Agenciji određenih podataka.

Precizirane su i nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla, kao i ovlašćenje Agencije da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno ako predstavlja sukob interesa.

Zakonom je propisano i da dve godine po prestanku javne funkcije ta osoba ne može bez saglasnosti Agencije da zasnuje radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koji imaju poslovni odnos sa organom javne vlasti u kojem je funkcioner obavljao javnu funkciju.

Izmenama Zakona propisana je dopuna sadržine izveštaja o imovini koji podnosi javni funkcioner tako da će ubuduće biti obavezna prijava gotovog novca, digitalne imovine i dragocenosti, kao i druge pokretne imovine čija vrednost prelazi 5.000 evra.

Propisano je i da će javni funkcioner koji ne prijavi Agenciji imovinu i prihode ili daje lažne podatke o imovini i prihodima u nameri da ih prikrije biti kažnjen zatvorom od šest meseci do godinu dana, a povećane su i minimalne novčane kazne za prekršaje funkcionera.

Izmenama Kodeksa ponašanja narodnih poslanika predviđeno je da Komisiju za etiku, koja ima pet članova, čine tri redovna profesora sa univerziteta u Srbiji i dva predstavnika Službe Narodne skupštine.

Propisani su kriterijumi za izbor članova Komisije iz reda fakultetskih nastavnika i oni moraju da imaju dovoljno bodova takozvanog “impakt faktora” iz oblasti etike, morala ili moralnog razvoja.

Državni službenici koji su članovi Komisije za etiku moraju da ispune visoke standarde, da su fakultetski obrazovani iz oblast društveno-humanističkih nauka, i da imaju najmanje zvanje samostalnog savetnika.

Ubuduće će obaveza Odbora za administrativno – budžetska i mandatno – imunitetska pitanja biti da pre donošenja odluke o povredi Kodeksa pribavi mišljenje Komisije za etiku koje nije obavezujuće za Odbor, ali se objavljuje na sajtu Skupštine Srbije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…