Usvojen Akcioni plan za primenu antidiskriminacione strategije

ljudska prava

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine, na sednici održanoj u četvrtak, 02. oktobra 2014. godine.

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije juna 2013. godine, Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. Okvir za sprovođenje strateških ciljeva preciziran je kroz Akcioni plan koji će omogućiti realizaciju ciljeva i mera utvrđenih Strategijom i sistemski nadzor nad njenim sprovođenjem.

Akcionim planom predviđene su konkretne mere i aktivnosti neophodne za realizaciju strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisani su i pokazatelji ispunjenosti aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva i potrebni resursi za realizaciju utvrđenih mera. U vršenju nadzora nad sprovođenjem Strategije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava koristiće isključivo indikatore ispunjenosti aktivnosti.

Donošenje Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije je važan korak napred u opštem procesu evropskih integracija i reformi u oblasti antidiskriminacije. Važno je istaći i da je dokument usklađen sa Akcionim planovima za pridruživanje Evropskoj uniji za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Na ovom značajnom dokumentu u proteklih godinu dana intenzivno je radio tim nezavisnih eksperata i Radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih državnih institucija čijim radom je koordinirala Kancelarija za ljudska i manjinska prava. U cilju što efikasnije primene Akcionog plana predviđeno je formiranje tela koje će imati koordinativnu ulogu u ovom procesu.

Komentare na tekst Akcionog plana pre usvajanja mogli su davati svi zainteresovani putem obrasca koji se nalazio na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava neposredno posle održane Javne rasprave o ovom dokumentu. Javna rasprava podrazumevala je nekoliko okruglih stolova koji su se održali u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Dokument je ocenjen pozitivno, uz isticanje da je sveobuhvatan i pokriva sve osetljive grupe.

Finansiranje izrade Akcionog plana pomogli su: Profid, ambasada Velike Britanije, Savet Evrope, a podrška je pružena i kroz IPA 2011 projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“.

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…