Uputstvo o organizovanju javnih skupova

Dana 26. januara 2016.godine donet je novi Zakon o javnom okupljanju koji uvodi  nova pravila u vezi sa organizovanjem skupova. Ovo uputstvo predstavlja sažeto i pojašnjeno tumačenje zakona, radi lakše, pravilne primene istog pri organizovanju skupova u predizbornim kampanjama.

ŠTA SE SMATRA JAVNIM SKUPOM?

Javni skup jeste svaki mirni skup sa više od 20 lica radi izražavanja, ostvarivanja i promovisanja državnih, političkih, socijalnih i nacionalnih uverenja i ciljeva, drugih sloboda i prava u demokratskom društvu kao i drugi oblici okupljanja. Dakle, skupovi povodom izražavanja političkih poruka i programa tokom predizorne kampanje jesu javni skupovi.

KOJE SU OBAVEZE POLITIČKIH PARTIJA U VEZI ODRŽAVANJA JAVNOG SKUPA?

Zavisno od vrste skupa koji se organizuje, razlikuju se i obaveze organizatora.

Ukoliko se organizuje skup na zatvorenom prostoru, ne postoji obaveza prijave skupa, no ukoliko organizator smatra da održavanje skupa zahteva preduzimanje mera bezbednosti od strane policije, potrebno je da obavesti nadležni organ. Ne prijavljuju se ni spontani skupovi (skupovi bez organizatora), skupovi povodom državne svečanosti, jubileja i drugi skupovi koje organizuju državni organi.

Prijava skupa je obavezna ukoliko se organizuje skup na otvorenom prostoru, i to najkasnije 5 dana pre dana održavanja skupa. Savetujemo da se prijava podnese što ranije, kako bi bilo dovoljno vremena za eventualnu pravnu zaštitu.

Opšte obaveze su angažovanje i organizovanje rada redarske službe, obezbeđivanje održavanja mirnog skupa kako ne bi došlo do izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja učesnika, vođenje i nadziranje skupa, omogućavanje nesmetanog prolaza vozilima hitne pomoći, policije i vatrogasnim vozilima, postupanje po naređenima nadležnih organa, kao i prekidanje skupa ukoliko nastupi neposredna opasnost po bezbednost ljudi i imovine i obaveštavanje policije o tome.

KADA SKUP NIJE DOZVOLJEN?

Skup nije dozvoljen kada postoji ugrožavanje bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije; kada su ciljevi okupljanja usmereni na pozivanje i podsticanje na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na kršenje ljudskih i manjinskih sloboda i prava drugih, odnosno na izazivanje ili podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti; kada nastupi opasnost od nasilja, uništavanja imovine ili drugih oblika narušavanja javnog reda u većem obimu.

GDE JE ZABRANJENO ODRŽAVANJE SKUPOVA?

Zabranjeno je organizovanje skupova ispred zdravstvenih ustanova, škola, predškolskih ustanova, objekata od strateškog značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije, kao i na mestima na kojima se održavanjem skupa krše ljudska i manjinska prava i slobode drugih, ugrožava moral ili na mestima koja su zatvorena za javnost. Pored ovih Zakonom izričito propisanih mesta na kojima je zabranjeno održavanje skupova (bilo organizovanih bilo spontanih), skupština grada, odnosno opštine preciziraju prostor u Vašem mestu gde preti opasnost od nastupanja ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije. Skupština grada, odnosno opštine su dužne da donesu akt kojim se preciziraju ova mesta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o javnom okupljanju. Imajte na umu da stare odluke ovih organa više ne važe.

POSTUPAK PRIJAVE SKUPA

Prijavu skupa podnosi organizator skupa lično, preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem, najkasnije 5 dana pre dana održavanja skupa, Ministarstvu unutrašnjih poslova – organizacionoj jedinici nadležnoj po mestu održavanja skupa, odnosno po mestu početka okupljanja u pokretu.

Prijava mora da sadrži: osnovne podatke organizatora skupa (ime, prezime, broj lične karte, putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, odnosno ukoliko je organizator pravno lice – naziv, sedište, ime, prezime, broj lične karte, putne isprave ili drugog identifikacionog dokumetna odgovornog lica u pravnom licu), kontakt telefon, osnovne podatke vođe skupa i odgovornog lica redarske službe, podatke o mestu i vremenu održavanja skupa, program i cilj skupa, podatke o angažovanoj redarskoj službi i eventualnim drugim načinima obezbeđivanja održavanja mirnog skupa, podatke od interesa za bezbedno i nesmetano održavanje skupa, podatke o trasi kretanja ukoliko se prijavljuje skup u pokretu. Napominjemo da se skup smatra prijavljenim jedino podnošenjem potpune i blagovremene prijave.

ŠTA U SLUČAJU DA POLICIJA SUGERIŠE PROMENU MESTA ILI VREMENA?

Ukoliko u toku postupka po prijavi dođe do sugerisanja o promeni mesta ili vremena održavanja skupa od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, napominjemo da ta sugestija zapravo predstavlja ograničavanje prava na organizovanje skupa, te tada treba insistirati na donošenju pisanog rešenja, kako bi se moglo pristupiti zaštiti prava na organizovanje skupa. Ukoliko MUP ne donese rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje skupa, Vi ga možete održati, bez obzira na date sugestije. Ukoliko MUP donese rešenje, Vi svakako možete podneti novu prijavu sa novim mestom/vremenom okupljanja.

ŠTA U SLUČAJU DONOŠENJA REŠENJA O ZABRANI SKUPA?

Nadležni organ, najkasnije u roku od 96 časova pre prijavljenog vremena za početak skupa, donosi Rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje okupljanja ukoliko postoji neki od razloga koji skup čine nedozvoljenim. Žalba na rešenje se podnosi MUP-u u roku od 24h od prijema rešenja, a MUP po žalbi odlučuje bez odlaganja, odnosno najkasnije u roku od 24h od prijema žalbe. Protiv rešenja po žalbi, može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom (Upravnim sudom).

ŠTA ZNAČI SPREČAVANJE ILI PREKID SKUPA?

Do sprečavanja skupa dolazi pre održavanja samog skupa, ukoliko uoči održavanja skupa nastupe okolnosti koje sam skup čine nedozvoljenim. Do prekida skupa dolazi za vreme trajanja skupa, ukoliko nastupe okolnosti koje sam skup čine nedozvoljenim. Do prekida skupa dolazi na osnovu naređenja o prekidu skupa  koje nadležni organ saopštava organizatoru skupa, dok se pisana naredba dostavlja organizatoru najkasnije u roku od 12h od date usmene naredbe. U tom slučaju, organizator je dužan da učesnicima skupa saopšti da je skup prekinut i da zatraži od okupljenih učesnika da se raziđu.

PREKRŠAJI I KAZNE

Nepoštovanje odredbi ovog zakona predstavlja prekršaje za koje su predviđene visoke kazne, i to za organizatora kao fizičko lice, organizatora kao pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i vođu okupljanja.

U cilju lakše i pravilne primene Zakona o javnom okupljanju pri organizovanju skupova u predizbornim kampanjama, pozivamo Vas da nas obaveštavate o planiranim skupovima, kako bismo mogli da ispratimo primenu zakona, kao i da nam se obratite ukoliko imate bilo koje dileme ili nejasnoće u vezi istog

POSMATRANJE SKUPOVA

Tokom izborne kampanje nekoliko nevladinih organizacija će pratiti skupove u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Valjevu, Užicu, Negotinu, Bujanovcu, Zrenjaninu i okolini. Najave skupova i tribina u ovim mestima i okolini možete slati sledećim organizacijama, kako biste unapred osigurali nezavisne posmatrače, koji rade po utvrđenoj metodologiji, i obezbedili nezavisne izveštaje.

Izvor: Komitet pravnika za ljudska prava

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…