UNHCR: U Srbiji prepolovljen broj lica u riziku od apatridije

Broj „pravno nevidljivih” Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) prepolovljen je u protekle četiri godine, jedan je od nalaza istraživanja “Lica u riziku od apatridije u Srbiji – Ocena napretka 2010. -2015.” koji je objavila Agencija UN za izbeglice.

„Zadovoljni smo napretkom ostvarenim od aprila 2012. godine kada su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana Republike Srbije i Agencija UN za izbeglice potpisali tripartitni Sporazum o razumevanju sa ciljem da se reši problem lica bez državljanstva u Srbiji” kazao je Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR u Srbiji.

Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, potpisnice Sporazuma, relevantna ministarstva i državni organi, kao i organizacije civilnog društva zajedno su ostvarile značajan napredak u sprovođenju pozitivnih zakonskih promena kao i usklađenih, pojednostavljenih postupaka u oblasti upisa u matične knjige rođenih i prijave prebivališta.

Istraživanje koje je sproveo SeCons u periodu septembar-oktobar 2015. godine obuhvatilo je blizu 2.000 domaćinstava (blizu 9.000 osoba) u 154 RAE naselja u 77 opština u Srbiji. Predstavljajući nalaze, profesor Slobodan Cvejić je takođe naveo i preporuke za usvajanje i implementaciju sistemskih rešenja i puno učešće romske zajednice.

„Krajem ove godine moći ćemo da proslavimo uspešan završetak Sporazuma. Ostajemo opredeljeni za zajedničku saradnju u cilju sprovođenja svih važnih preporuka ovog istraživanja da bi svako novorođenče u Srbiji, uključujući i one čiji su roditelji nepoznatog državljanstva, dobilo izvod iz matične knjige rođenih,” dodao je Šoder. U tom cilju, Agencija UN za izbeglice je danas najavila donaciju 16 kompjtera matičnim službama u okviru projekta „Dobrodošla na svet bebo”.

„Vlada Republike Srbije je u poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetila problemu apatridije – postojanju osoba bez državljanstva. Pre nešto više od četiri godine potpisan je Sporazum o razumevanju između resornog ministarstva, predstavništva UNHCR u Srbiji i Zaštitnika građana, u okviru kog su pronalažena i implementirana najefikasnija rešenja za prevazilaženje ovog problema. Cilj nam je da omogućimo upis novorođene dece u matične knjige iako su im roditelji „pravno nevidljivi”, tj. nemaju lične isprave ili izvod iz matične knjige rođenih i na ovaj način sprečimo stvaranje novih apatrida. Ovim želim da se zahvalim Visokom komesarijatu za izbeglice na donaciji računarske opreme, što će umnogome olakšati rad matičnih službi pri upisu novorođenčadi u matične knjige. Iako Sporazum ističe krajem godine, uverena sam da će se nastaviti uspešna saradnja svih uključenih institucija,” rekla je potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije, izjavio je da je „zahvaljujući Sporazumu o razumevanju broj „pravno nevidljivih” lica značajno smanjen. Najvažniji korak ka tom cilju je prihvaćena Inicijativa Zaštitnika građana za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku čime je licima bez priznatog građanskog statusa omogućeno da izvrše upis u matične knjige.

Zaštitnik građana se, upućujući zakonske inicijative, organizujući posete i kampanje u romskim naseljima i obuku službenika, dosledno borio za usvajanje osnovnih tekovima civilizacije – priznavanje građanskog statusa „pravno nevidljivim“ licima, da poput ostalih sugrađana koriste osnovna prava predviđena Ustavom i zakonima.

Zaštitnik građana pozdravlja sve zajedničke akcije međunarodnih organizacija, državnih organa i nezavisnih institucija koje prepoznaju značaj zaštite i unapređenja ljudskih prava i očuvanja dostojanstva građana.”

Više od 10 miliona ljudi u svetu trpi posledice neposedovanja državljanstva: uskraćivanje osnovnih ljudskih prava na zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, lična dokumenta. Ključne univerzalne konvencije koje se bave problemima apatridije su Konvencija o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine i Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine. Republika Srbija potpisala je obe ove konvencije.

Izvor: Medija centar Beograd

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…