1. Početna
  2. Vesti
  3. Evropa
  4. UNHCR redefiniše ulogu u Grčkoj uz početak sprovođenja dogovora između EU i Turske

UNHCR redefiniše ulogu u Grčkoj uz početak sprovođenja dogovora između EU i Turske

UNHCR

Odredbe dogovora EU i Turske o smanjenju velikog priliva izbeglica i migranata u Grčku i dalje u Evropu stupile su na snagu u nedelju. Grčke vlasti su već u subotu ubrzale prevoz do kopna oko 8.000 izbeglica i migranata koji su došli na ostrva pre 20. marta. Cilj je bio da se oni odvoje od ljudi koji su došli nakon tog datuma i na koje će se primenjivati nova politika povratka.

U međuvremenu, izbeglice i migranti nastavljaju da dolaze na Lezbos. Od nedelje do jutros na ovo ostrvo došle su 934 osobe. Oni bivaju zadržani u objektima za registraciju i privremeni smeštaj zatvorenog tipa u Morji na istočnom delu ostrva. Preostalih 880 osoba koje su stigle pre nedelje smešeno je u centru otvorenog tipa Kara Tepe, koji je udaljen oko kilometar odatle i kojim rukovodi opština.

UNHCR je do sada pružao pomoć vlastima na takozvanim “hotspotovima” na grčkim ostrvima gde su izbeglice i migranti smeštani, dobijali pomoć i bivali evidentirani. Prema novim odredbama, ova mesta su sada postala pritvori. Prema tome, a u skladu sa našom politikom protivljenja obaveznom pritvaranju, suspendovali smo neke od naših aktivnosti u centrima zatvorenog tipa na ostrvima, među kojima i obezbeđenje prevoza do i od ovih mesta. Međutim, UNHCR će zadržati svoje prisustvo da bi nadzirao poštovanje standarda izbegličke zaštite i ljudskih prava, te da bi pružao informacije o pravu na azil i procedurama u vezi sa tim pravom.  

Zaposleni UNHCRa će takođe biti i dalje prisutni na obalama i u lukama gde će pružati pomoć spašavanju života (uključujući transport do bolnica tamo gde je potrebno). Mi pridošlicama dajemo savete o azilnoj proceduri u Grčkoj, uključujući i o spajanju porodica i pristupu uslugama i radimo na identifikaciji ljudi sa specifičnim potrebama.

UNHCR je zabrinut zbog toga što se dogovor između EU i Turske sprovodi pre nego što su u Grčkoj uspostavljene potrebne mere zaštite. U ovom trenutku, Grčka ne poseduje dovoljne kapacitete za ispitivanje zahteva za azil na ostrvima, kao ni adekvatne uslove za pristojan i bezbedan smeštaj ljudi dok čekaju na razmatranje svojih zahteva.

UNHCR nije strana u dogovoru između EU i Turske, niti ćemo se baviti povratkom ili pritvaranjem. Mi ćemo nastaviti da pomažemo državnim organima Grčke da uspostave odgovarajuće kapacitete za prijem.

Neizvesnost stvara nervozu među pridošlicama. Mnogi se i dalje nadaju da će se granice otvoriti. Mnogima je ponestalo novca. Hitno su im potrebne informacije. Grčka policija deli ljudima brošure na Arapskom i Persijskom, obaveštavajući ih da je granica zatvorena i savetujući im da idu u kampove gde su obezbeđeni bolji uslovi. Ali obližnji kampovi su dostigli svoj kapacitet, te je potrebno da se otvore novi, uključujući i za smeštaj onih osoba koje su kandidati za program razmeštanja.

U međuvremenu, u Idomeniju na grčkom kopnu, oko 10.000-12.000 ljudi među kojima oko 4.000 dece kampuje u jako lošim uslovima na neformalnoj lokaciji u blizini granice i blizu železničke pruge. Većinom su to porodice, puno njih je sa malom decom. Veliki problem su higijenski uslovi koji negativno utiču na zdravlje ljudi. Da bi se ogrejali, ljudi pale plastiku i otpad. Celokupno okruženje je veoma problematično. UNHCR i partneri rade na unapređenju kapaciteta raspodelom porodičnih i velikih šatora za oko 2.400 osoba i skupljaju otpad. Postavljeni su mobilni toaleti, ali to nije dovoljno. Obezbeđeni su šatori za ugrožene porodice i pojedince,uključujući i 30 maloletnika bez pratnje. UNHCR posećuje centre za pritvor u kojima su deca bez pratnje smeštena u zaštićenom okruženju. Nekoliko organizacija organizovalo je distribuciju hrane (sendviče i napitke), tri puta dnevno kao i distribuciju mleka, hrane za bebe i pelena.

Izvor: UNHCR/Medija centar Beograd

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…