1. Početna
  2. Društvo
  3. UNESCO potvrdio devastaciju reke Tare

UNESCO potvrdio devastaciju reke Tare

Tara

Podgorica, 10. jun 2019. – Glavni zaključak misije UNESCO koja je krajem prošle godine posletila gradilište autoputa jeste da su izgradnja mostova preko kao i eksploatacija i odlaganje šljunka i peska ozbiljno devastirali korito reke Tare unutar područja zaštićenog UNESCO programom „Čovek i biosfera“.

Prenosimo, u celosti, saopštenje za javnost Mreže za afirmaciju NVO Sektora – MANS.

Ovakva ocena UNESCO-a dolazi nakon što su i Evropska komisija i Evropski parlament u svojim izveštajima za Crnu Goru prepoznali poguban uticaj izgradnje autoputa Bar-Boljare na reku Taru i zahtevali hitno sprovođenje mjera za saniranje devastacije.

U izveštaju UNESCO-a se konstatuje da monitoring poštovanja standarda životne sredine i bioloških standarda za vreme izgradnje autoputa nije adekvatan, da ne ispunjava sve potrebne parametre, naročito u delu gde se rezultati monitoringa sa instrukcijama za potrebna poboljšanja ne saopštavaju odmah izvođaču radova i nadzornim organima, čime bi se izbegao negativan uticaj izgradnje autoputa na reku.

Ono što su svedočili snimci koje je istraživački centar MANS-a napravio još u oktobru prošle godine, sada potvrđuje i nalaz UNESCO-a.

Misija je registrovala postojanje više deponija, odlagališta peska i šljunka u poplavnom području, ali i u samom koritu reke Tare. Iz UNESCO-a upozoravaju da “iako se ovi problemi mogu adresirati nakon završetka autoputa, jasno je da će postojati vidljivi uticaji i nakon okončanja izgradnje”.

Kao glavni negativan uticaj izgradnje UNESCO prepoznaje činjenicu da su naplatne rampe i uključenja/isključenja sa autoputa na Mateševu planirane i građene na takozvanom poplavnom području, što kao posledicu ima uništavanje poplavnog karaktera reke.

Kako se navodi, ovo svojstvo reke je ključno za održanje ekološke vrednosti Tare, zajedno sa biodiverzitetom, naročitom faunom ribe. Da nije građeno u ovom području, ne bi bila potrebna regulacija, I uticaj na ekologiju reke bio bi manji, navodi se u izveštaju UNESCO-a.

U preporukama Misija predlaže da se hitno napravi procena i pomno prati uticaj izgradnje autoputa na nizvodno područje reke Tare i da se o tome UNESCO redovno obaveštava.

Preporuka UNESCO-a je i da se izmeni postojeća Strateška procena kako bi obuhvatila sve potencijalne uticaje koje radovi imaju nizvodne oblasti, kao i da se razvije rigorozan Plan upravljanja životnom sredinom koji će ublažiti sve negativne uticaje.

MANS, u saradnji sa ekološkim organizacijama već mesecima apeluje na resorno Ministarstvo održivog razvoja i turizma da prestane da ignoriše problem koji postoji na reci Tari a koji je direktna posledica izgradnje prioritetne deonice autoputa Bar-Boljare.

Iako je od prvih snimaka devastacije i podnošenja krivične prijave prošlo više od pola godine, niko do sada nije odgovarao zbog onoga što je sa svih relevantnih međunarodnih adresa prepoznato kao očigledno kršenje ne samo domaćih propisa, već i međunarodno preuzetih obaveza na zaštiti reke Tare.

Podaci i tome da li je i u kojoj meri odgovarala kineska kompanija CRBC nisu poznati, jer ih je država proglasila za poslovnu tajnu, a sudeći po onome što je javno dostupno resorni ministar Pavle Radulović nije uradio ništa kako bi se uvažile preporuke međunarodnih insttitucija i ublažile posledice devastacije.

Na žalost, takvim ponašanjem ministar Radulović šalje direktnu poruku izvođačima i podizvođačima javnu poruku da se devastacija neće kažnjavati, da je profit iznad zaštite životne sredine, i iznad svega da se njegova uloga u kompletnom projektu sastoji u tome da štiti njihove, a ne javni interes.

MANS će nastaviti, u saradnji sa ekološkim NVO, da insistira na transparentnosti kompletnog projekta, ali i da se nakon utvrđivanja nivoa devastacije mera za njeno saniranje, i kazne svi odgovorni za višemesečno devastiranje reke Tare.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…