UN objavio Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena prilagođenu mladima

Rodna ravnopravnost

Njujork, 23.decembar 2016. – Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) internacionalni je pravni instrument koji zahteva od država potpisnica da potpuno uklone diskriminaciju žena i devojaka na svim područjima i promoviše jednaka prava za žene i devojke.

UN Women u saradnji s radnom grupom UN Inter-Agency Network on Youth Development-a objavio je CEDAW za mlade.

Radi se o verziji koja objašnjava zašto je CEDAW važan za mlade, opisuje uticaj na zagovaranje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena i devojaka širom sveta, rezimira članove CEDAW-a, uključujući i posebne vrste diskriminacije koje moraju biti zaustavljene iopisuje način na koji je CEDAW implementirana i nadgledana.

Mlade žene, mladi muškarci kao i organizacije mladih i za mlade imaju ulogu primorati svoje vlade da preuzmu odgovornost za poštovanje i zaštitu ljudskih prava svih žena i devojaka.

Od 2016. CEDAW je ratifikovalo 189 zemalja članica UN. Širom sveta CEDAW je poslužila kao ključno oruđe za poboljšanje ženskih prava, pružajući osnovu za sudske odluke kao i ustavne, zakonske i političke reforme na nivou država. Mnoge zemlje su vođene CEDAW-om donele nove zakone i akcione planove za sprečavanje i pravilno adresiranje nasilja nad ženama.

Nova UN agenda 2030 za održivi razvoj navodi ravnopravnost polova kao preduslov za postizanje održivog razvoja i zajedno s CEDAW-om daje čvrste osnove za zaustavljanje svih oblika diskriminacije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…