Umrežavanjem do veće inkluzije osoba sa invaliditetom

Beograd, 22. septembar 2016. – Umrežavanje organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama, kao i saradnja sa relevantnim institucijama u cilju veće socijalne inkluzije glavni su zaključci Regionalne konferencije o aktivnim socijalnim politikama i procesima socijalne inkluzije u zemljama IPA zapadnog Balkana, koja je održana 21. i 22. septembra u Beogradu.

U uvodnom pozdravu, predsednik Karitasa Srbije, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar naglasio je da je glavni zadatak Karitasa promovisanje dostojanstva svake ljudske ličnosti, kao i solidarnosti, koja je upisana u čitavo stvorenje. „Želimo da ovde gde je u prošlosti bilo mnogo konflikata sada bude mnogo solidarnosti. Imamo snagu za saradnju na regionalnom nivou.“, istakao je Hočevar.

Predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Ferenc Vicko govorio je o dugotrajnoj saradnji ovog Ministarstva i Karitasa, kao i o radu Karitasa na području mentalnog zdravlja, kroz humanitarne aktivnosti i nabavku opreme za bolnice od devedesetih godina, različite projekte, kampanje i posebno značajan trenutak potpisivanja Memoranduma o saradnji ovog Ministarstva i Karitasa.

Darko Tot, nacionalni koordinator Karitasa Srbije predstavio je projekat SOCIETIES, koji obuhvata 16 organizacija partnera iz IPA zemalja regiona, kao i iz Italije i Bugarske, koji su uključeni kako bi podelili svoja iskustva, a podržalo ga je šest ministarstva i veći broj institucija zemalja u regionu koji su saradnici na projektu.

Cilj je da se kroz ovaj projekat u regionu oformi jaka mreža koja će se baviti socijalnom inkluzijom osoba sa invaliditetom i mentalnim poteškoćama.

Tokom konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sprovedeno u prvih šest meseci ovog projekta.

Izvršeno je mapiranje organizacija civilnog društva u zemljama regiona, koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i mentalnog zdravlja, podeljena su dva upitnika i organizovano pet fokus grupa.

Kroz ove aktivnosti prikupljene su informacije o 171 organizaciji civilnog društva, a sprovedena je i kvalitativna analiza socijalnog sistema u ovim zemljama.

Najveći problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i sa mentalnim smetanjama u regionu su arhitektonske barijere (za osobe sa invaliditetom), velika nezaposlenost, nedostatak profesionalne formacije prilagođene njihovim mogućnostima i potrebama, diskriminacija i izolacija.

Istaknuto je da iako postoje zakoni koji se bave ovim pitanjima u praksi se događa da oni nisu dovoljno primenjeni, što onemogućava potpuno uključivanje u društvo.

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije su kao probleme takođe istakli neodgovarajuće finansiranje i planiranje resursa (mnoge nove usluge se finansiraju bez plana održivosti), nedostatak finansiranja na lokalnom nivou, kao i činjenicu da postojeći resursi ne prate potrebe korisnika.

Angel Gjorev iz Karitasa Bugarske je predstavio proces tranzicije koji je ova zemlja prošla u konkretnim oblastima na svom putu ka članstvu u EU i primeni tih standarda.

Tokom drugog dana konferencije učesnici su imali prilike da čuju primere dobre prakse usluga u zajednici (centara za mentalno zdravlje), koji uprkos svim izazovima već postoje u regionu.

Ovaj događaj je organizovao Karitas Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta SOCIETIES (Support Of CSOs ln Empowering Tećnical Skills, lnclusion of people with disabilties and EU standards in South East Europe), koji finansira Evropska unija.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…