U Vojvodini rasprostranjeno nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti

Najnovije istraživanje institucije Pokrajinskog zaštitinika građana – ombudsmana u oblasti ravnopravnosti polova odnosi se na primenu principa rodne ravnopravnosti u Vojvodini na lokalnom nivou u 2015. godini. 

Nažalost, lokalni organi uprave ne pridaju ovom pitanju dovoljan značaj, o čemu svedoči podatak da bezmalo polovina – 42 odsto jedinica lokalne samouprave nije ni dostavilo tražene podatke. U preostalim gradovima i opštinama rodnom ravnopravnošću formalno se bave stalna radna tela, najčešće komisija i saveta, a u 52 odsto od ukupno 27 jedinica lokalne samouprave koje su dostavili podatke, osim radnih tela postoji osoba zaposlena u lokalnoj upravi zadužena, između ostalog, i za oblast rodne ravnopravnosti. Samo u četiri jedinice lokalne samouprave obuhvaćene istraživanjem postoje zaposleni koji se bave isključivo ovom oblašću.

Rodno osetljiv budžet usvojen je u svega 13 odsto gradova i opština koje su dostavile podatke, dok u 38 odsto njih nije usvojen, a devet odsto se priprema da ga usvoji. Na to koliko je ovaj aspekt primene principa rodne ravnopravnosti i stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce zapostavljen na lokalnom nivou govori i podatak da na ovo pitanje nije odgovorilo čak 40 odsto opština i gradova obuhvaćenih istraživanjem.

Samo pet jedinica lokalne samouprave je navelo da prilikom usvajanja planova i drugih akata, nakon prethodno sprovedene rodne analize, razmatra uticaj mera i aktivnosti na žene i muškarce. Poređenja radi, u istraživanju 2012. godine, 42 odsto lokalnih samouprava odgovorilo je da organi uprave tokom usvajanja razvojnih planova i drugih akata razmatraju uticaj mera i aktivnosti na ostvarivanje jednakih mogućnosti.   

U više od četvrtine gradova/opština primenjuju se kvote za manje zastupljeni pol u slučaju nesrazmerne zastupljenosti pripadnika i pripadnica oba pola na rukovodećim položajima, ali u istom procentu smatraju da za tim ne postoji potreba, dok su u devet odsto svesni te potrebe, ali ovu meru ne primenjuju. Stoga ne iznenađuju podaci da je, na primer, među direktorima javnih preduzeća dvostruko više muškaraca nego žena. Među članovima gradskih i opštinskih veća bilo je pre poslednjih izbora gotovo četiri puta više muškaraca. Gradonačelnice ili predsednice opština imale su svega četiri jedinice lokalne samouprave, a samo dve žene bile su predsednice skupštine grada ili opštine. 

Na osnovu podataka iz 2015. godine u poređenju sa 2012. godinom nameće se zaključak da se poštovanju principa rodne ravnopravnosti pridaje sve manje značaja, ne samo u pogledu ostvarivanja zakonskih odredbi, nego i stvarnog unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća na to da jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da obezbeđuju ravnopravnost polova i stvaraju jednake mogućnosti, što prema Zakonu o ravnopravnosti polova, podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka koje su od uticaja na njihov položaj. Tim zakonom propisana je i obaveza organa uprave da razvijaju politiku jednakih mogućnosti u svim oblastima društvenog života i preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu.

Izvor: Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…