U Nemačkoj postoji rizik rasne i etničke diskriminacije prilikom policijske obrade podataka o ličnosti građana

novinar
Foto: pixabay.com

Berlin – Nemački institut za ljudska prava objavio je redovni godišnji izveštaj u kojem se upozorava da u toj zemlji postoji rizik rasne i etničke diskriminacije prilikom policijske obrade podataka o ličnosti građana i da migrantska politika ne sme da zadire u ljudska prava izbeglica.

U izveštaju se podseća da je prema direktivama Evropske unije obrada „delikatnih podataka o ličnosti“ kao što su boja kože ili navodno etničko poreklo dopuštena samo uz veoma stroga pravila.

Ocenjuje se da ta direktiva u Nemačkoj nije u dovoljnoj meri sprovedena u praksi.

Institut je ukazao da je obaveza savezne vlasti i vlasti 16 nemačkih saveznih pokrajina vlasti da prilagode zakonodavstvo i da uspostave obavezujuća pravila koja će unapred garantovati odgovarajuću zaštitu od rasističke diskriminacije.

Reč je o osmom po redu izveštaju Nemačkog instituta za ljudska prava, koji je zakonom definisan kao nezavisno nacionalno telo za ljudska prava u Nemačkoj. Izveštaj obuhvata period od jula 2022. godine do juna 2023. i o njemu je po zakonu dužan da se izjasni i nemački parlament.

Već samo ime može da dovede do toga da policija nekoga tretira drugačije od ostalih„, piše u izveštaju. Navodi se da se u pojedinim saveznim pokrajinama u borbi protiv organizovanog kriminala određena prezimena ili smatraju znakom „etničke“ povezanosti sa takozvanim klanovima.

Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje policiji da ljude diskriminiše zbog boje kože, drugih fizičkih osobina, stvarnog ili pretpostavljenog porekla ili verske pripadnosti„, naglašava institut.

U razgovoru sa stručnjacima iz policije i civilnog sektora institut je ustanovio da se zaštita ličnih, osetljivih podataka gotovo uopšte ne razlikuje od zaštite onih koji nisu delikatni.

Nemački sistem obrade podataka savezne i pokrajinskih policija INPOL sadrži kategoriju „etnička pripadnost„, a u katalogu INPOLA je oko 100 odrednica, uključujući na primer Abhazijac, Belorus.

Kao problematično pitanje navodi se i kategorija razmišljanja koja uključuje spoljni izgled, takozvani fenotip, a tu se u katalogu INPOLA navodi 19 tipova, na primer afrički, evropski, zapadnoevropski, južnoevropski….

U izveštaju se podseća da je prema direktivi EU o prikupljanu i obradi ličnih podataka propisano da je to dozvoljeno samo ako je „stvarno neophodno i ako unapred postoje garancije zaštite prava i sloboda lica koje je u pitanju„, i dodaje da je takav tekst direktive u svojim saveznim zakonima preuzela i Nemačka, ali da su u pokrajinama zakoni o policiji samo prilagođavani.

Ukazuje se da se u ovom trenutku ne naziru političke težnje da se takva situacija promeni.

Štaviše, rastu rizici diskriminacije sa formiranjem policijske informatičke strukture u okviru projekta P20. Cilj tog projekta na nivou cele zemlje ja da se svi podacia skupe u jedinstvenu banku podataka, i da se pojača upotreba ‘inteligentnih’ algoritamskih analiza za njihovu procenu„, piše u izveštaju.

Institut je u izveštaju izrazio ozbiljnu zabrinutost i zbog toga što se debata o troškovima za zbrinjavanje izbeglica pretvorila debatu o tome kako zastrašiti izbeglice i odvratiti one koji traže zaštitu od dolaska u Nemačku.

Tražioci zaštite nipošto ne biraju Nemačku kao destinaciju zbog socijalne pomoći. Važne su im porodične veze, vladavina prava i demokratija. Zabrinjavaju sve češći predlozi da se ingnoriše odnos Nemačke prema osnovnim i ljudskim pravima„, piše u izveštaju, i dodaje da migrantska politika „ne sme da relativizuje ljudska prava„.

U izveštaju, Nemački Institut za ljudska prava se posvetio i zaštiti od rodno motivisanog nasilja, očuvanju prava na angažman i okupljanje protiv klimatskih promena, jačanje uloge dece i mladih u saodlučivanju u politici, zakonsku zaštitu od diskriminacije ljudi sa invaliditetom, na njihovo, i pravo starijih osoba da dođu do svog stambenog prostora kao i na ulogu Nemačke u međunardnom sistemu zaštite ljudskih prava, prenosi DES.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…