TS: Proširiti nadležnost Tužilaštva na narodne poslanike, funkcionere lokalne i teritorijalne samouprave

Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije  mogao bi da donese pozitivne efekte za borbu protiv korupcije, kroz veću specijalizaciju tužilaca u okviru posebnih odeljenja i vođenje finansijskih istraga. Nacrt zakona, međutim, zadržava neka rešenja iz postojećeg koja nisu dobra i logična, navodi se u komentaru na Nacrt zakona koji je Transparentnost Srbija dostavila Ministarstvu pravde.

Ukazano je na nelogičnost u vezi sa nadležnošću Tužilaštva za organizovani kriminal. Naime, tužilaštvo je nadležno za slučajeve korupcije u koje su umešani, na primer, članovi Vlade, ali ne i slučajevi u koje su uključeni narodni poslanici koji biraju članove Vlade ili predsednik Republike Srbije koji predlaže mandatara za mesto predsednika Vlade.

TS je predložila da se razmotri proširivanje nadležnosti i na druge funkcionere lokalne i teritorijalne samouprave, kao što su, na primer, članovi Vlade AP Vojvodina i gradonačelnici (ako ne i predsednici opština).

Prilikom utvrđivanja kruga funkcionera trebalo bi sagledati dosadašnja iskustva Tužilaštva za organizovani kriminal u pogledu gonjenja javnih funkcionera, ali i iskustva drugih organa (npr. Agencije za borbu protiv korupcije koja vrši proveru tačnosti i potpunosti izveštaja o imovini javnih funkcionera).

Transparentnost Srbija je ukazala i da su Nacrtom zakona obuhvaćena samo neka od krivičnih dela sa elementom korupcije (primanje mita, davanje mita, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem). Nedostaju krivično delo iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije , krivično delo kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz člana 360 Krivičnog zakonika i neimenovano krivično delo iz člana 38. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti .

Pored toga, trebalo bi voditi računa da se nadležnosti državnih organa propišu tako da obuhvate i očekivane izmene Krivičnog zakonika (ukoliko do njih dođe). Na primer, TS je predložila da se u KZ propišu krivična dela protiv lica koja bi omogućila kažnjavanje lica koja narušavaju prava uzbunjivača ili neovlašćeno otkrivaju njihov identitet. Antikorupcijskim strateškim aktima je predviđeno da se u pravni sistem ugradi krivično delo nezakonitog bogaćenja iz člana 20. Konvencije UN protiv korupcije. TS je predložila da se to delo propiše pod nazivom Posedovanje imovine čije se poreklo ne može objasniti zakonitim i prijavljenim prihodima.

Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije možete pogledati ovde.

Izvor: Transparentnost Srbija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…