1. Početna
  2. Vesti
  3. Srbija
  4. Tokom 2022. najviše pritužbi Poverenici upućeno po osnovu diskriminacije Roma

Tokom 2022. najviše pritužbi Poverenici upućeno po osnovu diskriminacije Roma

Brankica Janković
Foto: ravnopravnost.gov.rs

Beograd – Poverenici za zaštitu ravnopravnosti tokom 2022. obratilo se 3.300 građana.

Najveći broj pritužbi odnosio se na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, starosnog doba, zdravstvenog stanja, invaliditeta, pola, bračnog i porodičnog statusa,

To se navodi u trinaestom Redovnom godišnjem izveštaju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2022. godinu, koji je Poverenica predala Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kako je saopštila Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, među pritužbama po osnovu nacionalne pripadnosti najveći broj podnet je zbog diskriminacije romske nacionalne manjine (87,7 odsto), što ukazuje na preovlađujuće stavove, socijalnu distancu, stereotipe i predrasude sa kojima se Romi i Romkinje suočavaju.

Kada je reč o oblastima, najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije u postupcima pred organima javne vlasti, kao i postupku zapošljavanja ili na poslu.

U odnosu na prethodne godine, povećan je i broj pritužbi zbog diskriminatornog govora u javnom prostoru (sportskim i drugim događajima ili od strane javnih ličnosti), na društvenim mrežama i u medijima.

Povereniku se tokom godine obratilo 3.300 građana koji su očekivali pomoć i podršku u ostvarivanju različiti prava i usluga, a postupak je vođen u 1.879 predmeta.

Poverenik je uputio ukupno 412 preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije, a po donetim preporukama postupljeno je u 88,4% slučajeva, što nastavlja trend postupanja po preporukama iz prethodnih godina.

Pored redovnog godišnjeg izveštaja, Poverenica je tokom 2022. godine izradila Izveštaj o monitoringu sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020), a sačinjena je i redovna godišnja Analiza učešća žena u javnom i političkom životu.

Najčitanije
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…