1. Početna
 2. Vesti
 3. Teret ekonomske krize na Zapadnom Balkanu, izazvane pandemijom korona virusom, ne sme pasti na leđa radnika i radnica

Teret ekonomske krize na Zapadnom Balkanu, izazvane pandemijom korona virusom, ne sme pasti na leđa radnika i radnica

Zapadni Balkan

Beograd, 25. maj 2020. – Duboko zabrinuti podacima koji pokazuju da ekonomske posledice pandemije korona virusa u gotovo svim zemljama Zapadnog Balkana već imaju za rezultat povećanje broja nezaposlenih, smanjenje nivoa i zloupotrebu radničkih prava, 39 sindikata i organizacija civilnog društva usaglasilo je i potpisalo  Regionalnu deklaraciju o zaštiti prava radnika.

U fokusu ove Deklaracije je ugroženi nivo radnih prava u svim zemljama Zapadnog Balkana u vreme pandemije.

Ovom Deklaracijom se od  Vlada zemalja iz koje dolaze potpisnici zahteva očuvanje kolektivnih prava, poštovanje propisa od strane poslodavaca i inisistira na multisektorskom i socijalnom dijalogu.

Potpisnici su usvojili i niz zajedničkih zaključaka kao  preduslova za ostvarenje dostojanstvenog rada tokom i nakon korona virusa krize i to:

 • Da sve Vlade zemalja u regionu Zapadnog Balkana prilikom donošenja ekonomskih mera pokrenu konstruktivan dijalog sa sindikatima i da u ovaj dijalog budu posebno uključeni sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni pandemijom;
 • Da se socijalno odgovornim reformama, poput pravičnijeg oporezivanja i privlačenja društveno odgovornih investitora, predupredi siromaštvo kao i „eksplozija“ društveno-ekonomskih nejednakosti i sukoba u društvu;
 • Da se ni u kom slučaju ne sme dozvoliti umanjenje radnih prava već da se, naprotiv, propisi unaprede u skladu sa najvišim standardima i preporukama Međunarodne organizacije rada i Evropske unije;
 • Da se osiguraju adekvatne mere zaštite sigurnosti i zdravlja za sve radnike i radnice.

Potpisnici Deklaracije su usaglasili i niz mera koje se odnose na svaku od zemalja pojedinačno. Kad je u pitanju Srbija, neki od specifičnih zaključaka su:

 • Pokretanje socijalnog dijaloga uz učešće svih političkih aktera i socijalnih partnera radi postizanja nacionalnog konsenzusa o paketu mera za borbu protiv društveno-ekonomskih posledica epidemije korona virusa;
 • Sprovođenje analiza efekata mera donetih tokom vanrednog stanja na društvo i očuvanje najvišeg stepena ekonomskih i socijalnih prava u periodu oporavka, sa naglaskom na poštovanje prava najugroženijih kategorija radnika i radnica, kao što su oni u neformalnoj privredi i na prekarnim poslovima, stariji radnici i radnice, i oni sa neodložnim porodičnim obavezama;
 • Pokazivanje suštinske posvećenosti standardima dostojanstvenog rada i evropskim integracijama u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, donošenjem propisa i strategija zasnovanih na konvencijama Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope i direktivama Evropske unije;
 • Pokretanje reforme radnog zakonodavstva u pravcu unapređenja uslova rada i poštovanja prava na pravičnu naknadu svih radnika i radnica, uključujući i ukidanja dualizma između rada u radnom odnosu i rada van radnog odnosa i propisivanja standarda: rada na daljinu, netipičnih oblika rada (kao što je rad preko platformi) i nedovoljno plaćenog rada (kao što je pružanje nege);
 • Hitno jačanje inspekcijskih službi u oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, između ostalog, putem: zapošljavanja novih inspektora, nabavke opreme i povećanja transparentnosti rada institucija;
 • Dodatno oporezivanje onih koji su u uslovima pandemije stekli ekstra profit na trgovanju zaštitnom opremom;
 • Omogućiti jednak tretman radnika u državnom i privatnom sektoru, u smislu prava na prekid rada usled pandemije.

Deklaracija će biti i zvanično upućena svim Vladama u zemljama Zapadnog Balkana, Udruženjima poslodavaca i Sindikalnim centralama kao i svim drugim ključnim akterima.

Kroz ovu solidarnu akciju organizacije potpisnice posebno ističu stav Ujedinjenih nacija a vezano za pandemiju korona virusa koji kaže da „dok zaštitne maske mogu biti za jednokratnu upotrebu, radnici to ne mogu biti“  i u tom smislu će u narednom periodu intenzivirati svoje zajedničke akcije sa ciljem sprovođenja zaključaka iz ove Deklaracije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…