Teret ekonomske krize na Zapadnom Balkanu, izazvane pandemijom korona virusom, ne sme pasti na leđa radnika i radnica

Zapadni Balkan

Beograd, 25. maj 2020. – Duboko zabrinuti podacima koji pokazuju da ekonomske posledice pandemije korona virusa u gotovo svim zemljama Zapadnog Balkana već imaju za rezultat povećanje broja nezaposlenih, smanjenje nivoa i zloupotrebu radničkih prava, 39 sindikata i organizacija civilnog društva usaglasilo je i potpisalo  Regionalnu deklaraciju o zaštiti prava radnika.

U fokusu ove Deklaracije je ugroženi nivo radnih prava u svim zemljama Zapadnog Balkana u vreme pandemije.

Ovom Deklaracijom se od  Vlada zemalja iz koje dolaze potpisnici zahteva očuvanje kolektivnih prava, poštovanje propisa od strane poslodavaca i inisistira na multisektorskom i socijalnom dijalogu.

Potpisnici su usvojili i niz zajedničkih zaključaka kao  preduslova za ostvarenje dostojanstvenog rada tokom i nakon korona virusa krize i to:

 • Da sve Vlade zemalja u regionu Zapadnog Balkana prilikom donošenja ekonomskih mera pokrenu konstruktivan dijalog sa sindikatima i da u ovaj dijalog budu posebno uključeni sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni pandemijom;
 • Da se socijalno odgovornim reformama, poput pravičnijeg oporezivanja i privlačenja društveno odgovornih investitora, predupredi siromaštvo kao i „eksplozija“ društveno-ekonomskih nejednakosti i sukoba u društvu;
 • Da se ni u kom slučaju ne sme dozvoliti umanjenje radnih prava već da se, naprotiv, propisi unaprede u skladu sa najvišim standardima i preporukama Međunarodne organizacije rada i Evropske unije;
 • Da se osiguraju adekvatne mere zaštite sigurnosti i zdravlja za sve radnike i radnice.

Potpisnici Deklaracije su usaglasili i niz mera koje se odnose na svaku od zemalja pojedinačno. Kad je u pitanju Srbija, neki od specifičnih zaključaka su:

 • Pokretanje socijalnog dijaloga uz učešće svih političkih aktera i socijalnih partnera radi postizanja nacionalnog konsenzusa o paketu mera za borbu protiv društveno-ekonomskih posledica epidemije korona virusa;
 • Sprovođenje analiza efekata mera donetih tokom vanrednog stanja na društvo i očuvanje najvišeg stepena ekonomskih i socijalnih prava u periodu oporavka, sa naglaskom na poštovanje prava najugroženijih kategorija radnika i radnica, kao što su oni u neformalnoj privredi i na prekarnim poslovima, stariji radnici i radnice, i oni sa neodložnim porodičnim obavezama;
 • Pokazivanje suštinske posvećenosti standardima dostojanstvenog rada i evropskim integracijama u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, donošenjem propisa i strategija zasnovanih na konvencijama Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope i direktivama Evropske unije;
 • Pokretanje reforme radnog zakonodavstva u pravcu unapređenja uslova rada i poštovanja prava na pravičnu naknadu svih radnika i radnica, uključujući i ukidanja dualizma između rada u radnom odnosu i rada van radnog odnosa i propisivanja standarda: rada na daljinu, netipičnih oblika rada (kao što je rad preko platformi) i nedovoljno plaćenog rada (kao što je pružanje nege);
 • Hitno jačanje inspekcijskih službi u oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, između ostalog, putem: zapošljavanja novih inspektora, nabavke opreme i povećanja transparentnosti rada institucija;
 • Dodatno oporezivanje onih koji su u uslovima pandemije stekli ekstra profit na trgovanju zaštitnom opremom;
 • Omogućiti jednak tretman radnika u državnom i privatnom sektoru, u smislu prava na prekid rada usled pandemije.

Deklaracija će biti i zvanično upućena svim Vladama u zemljama Zapadnog Balkana, Udruženjima poslodavaca i Sindikalnim centralama kao i svim drugim ključnim akterima.

Kroz ovu solidarnu akciju organizacije potpisnice posebno ističu stav Ujedinjenih nacija a vezano za pandemiju korona virusa koji kaže da „dok zaštitne maske mogu biti za jednokratnu upotrebu, radnici to ne mogu biti“  i u tom smislu će u narednom periodu intenzivirati svoje zajedničke akcije sa ciljem sprovođenja zaključaka iz ove Deklaracije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…