1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Stvaranje uslova za razvijanje bezbednosne kulture kod mladih

Stvaranje uslova za razvijanje bezbednosne kulture kod mladih

Iz štampe su izašle Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade (LAPM), čime je stvoren okvir da se adekvatno odgovori na bezbednosne izazove sa kojima se mladi suočavaju, ali i da se mladi zainteresuju za kontekst bezbednosti i da se više uključe u donošenje odluka na ovu temu.

Radno telo za bezbednost mladih Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) predhodnih meseci u saradnji sa predstavnicima lokalnih aktera radilo je na identifikaciji ključnih bezbednosnih problema kod mladih u lokalnim zajednicama i na osnovu zaključaka, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih“ izradilo je Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade (LAPM).

Budući da ne postoji sistemski pristup širenja znanja o bezbednosti i da ne postoji dovoljno razvijen sistem zaštite mladih, jasno je da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi mladi bili tolerantniji, manje izloženi nasilju, rečju, bezbedniji. U Srbiji je nedovoljno razvijeno shvatanje koncepta ljudske bezbednosti (nasuprot tradicionalnom shvatanju bezbednosti države), što se posebno ogleda na lokalnom nivou i samim tim ne postoji adekvatan odgovor lokalnih zajednica na bezbednosne pretnje, rizike i izazove sa kojima se mladi suočavaju.

U tom svetlu, Krovna organizacija mladih Srbije radila je predhodnih meseci, a to će se nastaviti i u narednom periodu, na stvaranju uslova za razvijanje bezbednosne kulture kod mladih.

Izrada Smernica dobar je primer međusektorske saradnje, a sam proces je bio konsultativan što znači da je nacrt Smernica stavljen na konsultovanje širem krugu aktera bezbednosne i omladinske politike.

Tokom novembra i decembra 2015. godine, koordinatori programa za razvijanje bezbednosti mladih obišli su 6 opština i gradova u kojima ističe Lokalni akcioni plan za mlade (LAPM), kako bi se prilikom izrade novih LAPM-ova upravo integrisala komponenta bezbednosti mladih.

Tokom sastanaka predstavnici KOMS-a nisu se sastali samo sa čelnicima lokalnih vlasti u Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kraljevu, Obrenovcu, Požarevcu i Velikom Gradištu već i sa širokim krugom subjekata omladinske politike kao što su predstavnici škola, lokalnih saveta za bezbednost, saveta za mlade, Kancelarija za mlade, Centara za socijalni rad, policije i organizacija, čime se KOMS pozicionira kao akter koji aktivno radi na unapređenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Na ovaj način prepoznat je značaj teme bezbednosti za svakodnevni život mladih, kao i da pitanje bezbednosti mladih nije stvar samo Ministarstva unutrašnjih poslova ili Ministarstva odbrane, već je bezbednost mladih intersektorsko i interdisciplinarno pitanje na kome svi subjekti omladinske politike treba da rade udruženim snagama.

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…