Strategija zaštite podataka o ličnosti: Pet godina ignorisanja i neodgovornosti

Rodoljub Šabić

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom pete godišnjice usvajanja Strategije zaštite podataka o ličnosti (Vlada RS je usvojila 16.8.2010 g.) je upozorio na nezadovolјavajuće i zabrinjavajuće stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ocenjujući da je odnos prema toj strategiji "najbolјa" ilustracija neshvatlјivo neodgovornog odnosa države prema stanju u važnoj oblasti lјudskih prava poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

"Prošlo je pet godina od kako je Vlada Srbije usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti.
Usvajajući je, Vlada je u tekstu Strategije utvrdila da će "formirati posebno radno telo koje će nadzirati obezbeđenje uslova i sprovođenje Strategije i Akcionog plana, vršiti koordinaciju državnih organa u cilјu efikasnog funkcionisanja sistema zaštite podataka o ličnosti, izveštavati nadležne organe o sprovođenju Strategije i uočenim problemima pri njenoj realizaciji i inicirati izmenu Strategije, u skladu s novonastalim potrebama ili uočenim nedostacima
."

Takođe je, što je još važnije, utvrdila da će „Akcioni plan za sprovođenje Strategije, s definisanim aktivnostima, očekivanim efektima, nosiocima konkretnih zadataka i rokovima za izvršenje zadataka, doneti u roku od 90 dana od dana objavlјivanja."

Ni posle pet godina „posebno radno telo" nije formirano, a Akcioni plan nije donet. Posledica je izostanak niza nužnih stvari. Vlada docni tri godine sa Predlogom novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Nije pomoglo ni to što je pre deset meseci Poverenik pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona. Sa Uredbom o zaštiti naročito osetlјivih podataka Vlada docni više od šest godina! Državne aktivnosti u ovoj oblasti se praktično svode isklјučivo na aktivnosti Poverenika, a iako su njegove aktivnosti sve brojnije one ne mogu da nadomeste ono što bi morali da urade nadležna ministarstva, Vlada i Skupština.

Apsurdna docnja u vezi s donošenjem Akcionog plana, postala je i predmet upozorenja Evropske komisije. Vlada je "poštujući" preporuke EK u Akcionom planu za ispunjavanje preporuka utvrdila da će Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite podataka doneti sredinom 2013.g. Ali ga nije donela. Povodom ponovlјenih primedbi EK, Vlada je kao novi rok utvrdila sredinu 2014.g., ali ga opet nije donela.

Akcioni plan nemamo ni danas, i zato ni mnoge druge stvari nužne za unapređenje zaštite podataka o ličnosti. Mislim da je toj činjenici, kako sa stanovišta očekivanih pregovora o Poglavlјu 23 sa EU, tako što je mnogo važnije, sa stanovišta zaštite prava koju država duguje svojim građanima suvišan svaki komentar.

Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…