Starima na selu nedostaje više novca i dostupnost zdravstvenim i socijalnim uslugama

26. decembar 2017. – Više novca, pažnje i veća dostupnost zdravstvenim i socijalnim uslugama je ono što najviše nedostaje našim starijim sugrađanima i sugrađankama koji žive u seoskim područjima, pokazuju rezultati istraživanja „Položaj starijih na selu“.

Istraživanje  je sproveo Crveni krst Srbije u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Demografsko starenje seoske populacije i sve veća urbanizacija su dva glavna trenda u Srbiji, ali i u svetu, koja utiču na težak položaj starijih osoba koje ostaju da žive same na svojim imanjima.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglasila je da je izuzetno važno da se čuje glas starijih iz seoskih sredina, da oni sami kažu šta im je najviše potrebno jer se jedino tako može dubinski sagledati situacija i dati preporuke donosiocima odluka i kreatorima politika. Pored koordinacije nadležnih službi neophodno je ojačati i neformalnu podršku starijima, odnosno pomoći lјudima iz njihovog neposrednog okruženja da se bolјe organizuju kako bi mogli da brinu o njima.

Deo istraživanja odnosio se i na zaštitu od diskriminacije i koliko naši stariji sugrađani i sugrađanke na selima umeju da je prepoznaju. Poverenica Janković je naglasila da rezultati govore o nedovolјnoj informisanosti šta je diskriminacija, ali visokoj svesti o rodnoj ravnopravnosti.

Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović rekao je da su svi servisi koji su potrebni u seoskim sredinama izuzetno oslablјeni ili čak ugašeni.

Pogotovo je teška situacija u selima koja su jako udalјena od gradova gde su i medicinske i socijalne službe zbog te udalјenosti znatno umanjene nego što je to slučaj u gradskim ili sredinama koje se nalaze bliže gradovima, rekao je Radovanović.

Položaj starijih na selima u Srbiji i dalјe je loš o čemu govori podatak da većina seoskih domaćinstava (61 odsto) smatra da sa svojim ukupnim prihodima teško ili veoma teško “sastavlјa kraj sa krajem”, rekao je sociolog Gradimir Zajić i dodao da većina seoskih domaćinstava (73 odsto) ima samo jedan izvor prihoda, a da je u 70 odsto slučajeva jedini izvor prihoda penzija.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije predstavila je deo preporuka za pobolјšanje položaja starijih osoba na selu: primena inovativnih rešenja, kao što je organizacija transporta koji bi bio subvencionisan, upoznavanje zaposlenih u službama koji dolaze u kontakt sa starijima, motivisanje volontera i jačanje civilnog sektora.

Prema popisu iz 2011. godine 17,25 odsto stanovnika Srbije je starije od 65 godina, a predviđa se da će do 2030. godine taj procenat porasti na 21 odsto, dok će 5 odsto stanovništva biti starije od 80 godina.

Na konferenciji je govorila i Marija Raković iz UNFPA koja je naglasila važnost istraživanja i želјu da se sa projektima koji pomažu pobolјšanju položaja starijih u našem društvu nastavi.

Istraživanje je obavlјeno na reprezentativnom uzorku od 685 osoba starijih od 65 godina koji žive na selu, u periodu od avgusta do novembra 2016. godine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…