1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Šta su organizacije civilnog društva uradile za građane u toku i nakon poplava?

Šta su organizacije civilnog društva uradile za građane u toku i nakon poplava?

Građanske inicijative, u okviru aktivnosti u mreži Udruženi građani za Srbiju (#Udruzeni), kreirale su i pustile u rad interaktivnu mapu koja pruža direktan uvid u rad civilnog društva Srbije tokom aktivnosti pružanja pomoći, sanacije i rekonstrukcije objekata (privatnih i javnih) koji su pretrpeli štetu od poplava.

Predstavljena mapa je prvi javni napor da se sve aktivnosti civilnog društva sistematizuju, ali I da se državni organi podstaknu na proaktivno i transparentno izveštavanje. Ova mapa nastala je kao produkt volonterskog rada i amgažmana zaposlenih na
Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, rekla je da je ova mapa od izuzetne važnosti za građane, organizacije civilnog društva, ali i državu.

Ova mapa važna je pre svega jer sistematizuje sve aktivnosti OCD-a u poplavljenim područjima i čini ih transparentnim. Smatram da je od izuzetne važnosti da se u budućnosti stvori jaka sistemska saradnja između OCD i države, u cilju što efikasnijeg pružanja pomoći ugroženima”, dodala je Maja.

Aktivnosti organizacija civilnog društva su u vanrednim situacijama poput ovih koje smo imali u  poplavama od izuzetne važnosti, jer se civilno društvo često mnogo brže i efikasnije organizuje i pruža pomoć”, naglasio je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Interaktivna mapa je odlična zamisao i koristim ovu priliku da najavim izradu slične mape od strane Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, koja će mapirati intervencije države u poplavljenim područjima, a koja će biti gotova do kraja oktobra.

Takođe, na konferenciji je predstavljen i izveštaj o posledicama poplava, koji je izrađen na bazi podataka koje su tokom proteklih meseci sakupljale umrežene organizacije civilnog društva iz raznih krajeva zemlje. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu prema posebno ugroženim grupama. Analizirana je i politika pomoći ugroženima, pre svega kroz istraživanje kolektivnih centara.

Izveštaj sadrži informacije sakupljene do kraja avgusta 2014. godine.

Već tokom prvih dana poplava, civilno društvo Srbije reagovalo je punom snagom i svim kapacitetima kroz podelu humanitarne pomoći na terenu, organizovanje volontera i distribuciju informacija o potrebama ugroženog stanovništva. Krizni štab Udruženi građani za Srbiju koordinirao je aktivnosti više od 200 organizacija koje su svoje resurse stavile u službu pružanja hitne i direktne podrške građanima pogođenim poplavama širom Srbije.

U ovoj fazi civilno  društvo fokusiralo se na prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći, akcije čišćenja javnih površina i objekata i pružanje psihosocijalne podrške, a već tokom leta, počeli su konkretni radovi na sanaciji i rekonstrukciji objekata i trajnom zbrinjavanju lica koja su bila smeštena u prihvatne centre.

U sledećoj fazi, pored monitoringa procesa obnove, aktivnosti civilnog sektora biće fokusirane na transparentno izveštavanje o utrošku sredstava i sprovedenim aktivnostima države u cilju saniranja posledica poplava.

Izvor: Građanske inicijative/Medija centar Beograd

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…