Srbija nazadovala u borbi protiv trgovine ljudima

trgovina ljudima

Beograd, 20. jul 2022. – U godišnjem izveštaju Stejt departmenta o trgovini ljudima u svetu konstatovano je da je Srbija nazadovala.

Izveštaj o trgovini ljudima je glavno diplomatsko i dijagnostičko sredstvo američke vlade za usmeravanje odnosa sa stranim vladama o trgovini ljudima, navodi NVO ASTRA.

Dodaju i da izveštajocenjuje napore vlada širom sveta u borbi protiv trgovine ljudima tokom prethodne godine i ističe strategije za rešavanje ovog zločina i zaštitu žrtava„.

U uvodnom delu izveštaja konstatuje se da je trgovina ljudima i dalje globalni problem ogromnih razmera, koji obuhvata preko 25 miliona žrtava širom sveta.

Istaknuti  su i trenutni trendovi koji doprinose njegovom produbljivanju, a to su rat u Ukrajini i njime izazvane migracije, klimatske promene i katastrofe koje takođe doprinose migracijama i sve veći broj dece žrtava.

ASTRA SOS telefon za pomoć žrtvama trgovine ljudima i prevenciju ovog problema je +381 11 785 0000 ili 0800 101 201 (besplatno za pozive iz Srbije) je dostupan za građane svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Deo izveštaja koji se bavi stanjem u Srbiji na polju borbe protiv trgovine ljudima ocenjuje da Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to učini.

Izveštaj pohvaljuje porast broja pokrenutih istraga protiv više osumnjičenih i reviziju indikatora za identifikaciju žrtava trgovine među školskom decom, kao i činjenicu da je Vlada povećala resurse Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji je sklopio sporazume sa kompanijama za obezbeđivanje hrane, proizvoda za higijenu i drugih donacija za žrtve.

Pored toga, Vlada je razvila koordinaciono telo za podršku žrtvama tokom krivičnog postupka, formirala četiri posebne radne grupe za različita pitanja borbe protiv trgovine ljudima i imenovala Ombudsmana za nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima.

Od maja 2012. ASTRA vodi i Evropski broj za nestalu decu 116 000 na teritoriji Srbije koji je dostupan 24/7. 

Međutim, kako se navodi u uvodnom delu izveštaja za Srbiju, Vlada nije pokazala sve veće zalaganje u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom, čak ni s obzirom na uticaj pandemije COVID-19 na njen kapacitet za borbu protiv trgovine ljudima. Vlada nije učinila proaktivne napore da identifikuje žrtve, a implementacija standardnih operativnih procedura (SOP) za identifikaciju je ostala neadekvatna.

Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima je i dalje u 2021. nedostajalo osoblje, veštine i resursi neophodni za doslednu procenu žrtava i koordinaciju zbrinjavanja; sklonište koje vodi Centar ostalo je zatvoreno zbog nemogućnosti da dobije dozvolu. Savet za borbu protiv trgovine ljudima nije se sastajao tokom 2021, a Vlada nije usvojila Nacionalni akcioni plan (NAP) za 2021-2022.

Izveštaj apostorfira da je saučesništvo u zločinima trgovine ljudima i dalje je zabrinjavajuće, odnosno da Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve, niti u potpunosti istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prinudnom radu u fabrici u vlasništvu Narodne Republike Kine (NRK). Naravno, radi se o fabrici Linglong iz Zrenjanina. Zbog toga je Srbija spuštena na listu za nadzor u krugu 2.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…