Srbija je država u kojoj građani/ke percepiraju da su kršenja ljudskih prava česta pojava

BCLJP

Beograd, 09. decembar 2019. – Povodom međunarodnog Dana ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava je sproveo istraživanje javnog mnjenja o stavovima i percepciji građana/ki o glavnim pitanjima ljudskih prava u Srbiji.  

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji i Ipsos Strategic Marketingom.

Istraživanje je dalo veoma upozoravajuće rezultate kada je u pitanju generalni utisak građana/ki o tome u kojoj meri se poštuju ljudska prava u zemlji, ali i kada je u pitanju stepen poznavanja sopstvenih prava kao i vidovima njihove zaštite, navode iz Beogradskog centra.

Činjenica da 63% građana smatra da se, u većoj ili manjoj meri, ljudska prava ne poštuju mogući je pokazatelj da je Srbija zemlja u kojoj građani/ke percepiraju da su kršenja ljudskih prava česta pojava.

Takođe, većina građana/ki smatra da upravo oni državni organi čija je osnovna nadležnost zaštita ljudskih prava, tužilaštvo i sudovi, u svom radu nisu samostalni i nezavisni i da postupci u kojima mogu da zaštite svoja prava traju neopravdano dugo.

Time se gubi svrha zaštite prava i dovodi do nepoverenja građana u državne organe čija je osnovna nadležnost zaštita ljudskih prava.

U prilog tome da institucionalna zaštita i promocija ljudskih prava u očima građana/ki ne dopire do svih segmenata društva govori i podatak da čak 72% građana ne zna da navede nijednu nezavisnu instituciju koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kao na primer Zaštitnika građana

Kada su u pitanju konkretna prava, građani/ke su kao najugroženija iz svog ugla naveli pravo na rad i slobodu izražavanja/medija.

Od ispitanika koji su naveli da su u poslednjih 10 godina bili žrtve kršenja ljudskih prava skoro 30% je navelo da su u pitanju prava iz radnih odnosa.

Posebno zabrinjava da samo 29% ispitanika/ca smatra da u Srbiji ima nezavisnih medija dok sa druge strane čak 74% ispitanika/ca veruje da postoji cenzura štampe.

Rezultati pokazuju da postoji značajno nerazumevanje građana/ki kada je u pitanju položaj pojedinih društvenih grupa.

Tako, veoma je izražena razlika u stavovima  ispitanika i ispitanica o položaju žena u društvu i njihovog učešća u javnom životu.

Kada su u pitanju prava nacionalnih manjina, 64% ispitanika/ca smatra da se njihova posebna prava poštuju, međutim, čak 54% nije znalo da navede nijedno pravo koje se garantuje nacionalnim manjinama u cilju očuvanja identiteta i kulturne posebnosti u Republici Srbiji.

Uočljiva je i neusaglašenost u stavovima građana/ki kada je u pitanju položaj LGBTI osoba. Tako samo 23% građana/ki smatra da se ljudska prava ove društvene grupe krše, dok je sa druge strane čak 44% ispitanika/ca istaklo da u Srbiji postoji diskriminacija LGBTI osoba.

Rezultati ovog istraživanja otvorila su brojna pitanja kada je u pitanju položaj ranjivih društvenih grupa i ostvarivanje ljudskih prava građana/ki Srbije.

Takođe, ovi rezultati šalju jasan signal donosiocima odluka da se ljudska prava ne smeju svesti samo na procese reformi i puko ispunjavanje indikatora u različitim procesima u kojima se Srbija trenutno nalazi, već da su ona svakodnevni život svih građana i građanki Srbije, a da u ovom trenutku građani i građanke Srbije svoja i prava drugih članova/ca društva percepiraju kao nedovoljno zaštićena.

Takođe je važno uzeti u obzir donekle nizak stepen svesti i znanja o sopstvenim pravima, što takođe jeste poziv na dalje ulaganje u ovom pogledu.

Detaljni nalazi sprovedenog istraživanja dostupni su na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…