Sporazum o saradnjiu procesima integracije Roma

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Asocijacija koordinatora za romska pitanja zaključili su Sporazum o saradnji, potvrđeno je agenciji FoNet u sedištu Asocijacije u Smederevu.

Sporazum je sačinjen polazeći od strateškog opredeljenja SKGO vezanog za podršku jedinicama lokalne samouprave u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na romsku populaciju (sprečavanje svih oblika diskriminacije, podrška u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i stanovanja).

Želja potpisnica je da zajednički doprinesu potpunijem ostvarivanju prava građana, obavezama i izazovima jedinica lokalnih samouprava koje proističu iz procesa pregovora za pristupanje Evropskoj uniji (poglavlja 19 i 23), nacionalnog zakonodavnog okvira (sprovođenje nove Strategije za inkluziju Roma i Romkinja 2016-2025) i obaveza lokalnog nivoa koje proizilaze iz Ugovora o readmisiji između Srbije i Evropske unije i rešavanja pitanja interno raseljenih lica romske nacionalnosti.

Cilj saradnje je izgradnja svesti tolerantnog društva, umrežavanje lokalnih inicijativa za suzbijanje svih oblika diskriminacije i jačanje uloge predstavnika lokalne romske nacionalne zajednice u procesima integracije Roma na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sporazumom se uspostavlja osnov za saradnju SKGO i Asocijacije sa ciljem razmene informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na proces inkluzije Roma i Romkinja na lokalnom nivou, konsultovanja oko inicijativa koje se odnose na poboljšanje položaja Roma i Romkinja na lokalnom nivou i pružanja podrške lokalnim službenicima (koordinator/ka za romska pitanja) koji se bave pitanjima inkluzije romske zajednice na lokalnom nivou.

SKGO i Asocijacija će razvijati međusobnu saradnju u oblastima za koje zajednički utvrde da su od interesa za unapređenje kapaciteta lokalne samouprave u oblasti ljudskih prava i nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na romsku zajednicu, kao i u vezi sa radom lokalnih službenika koji se bave ovom tematikom, a naročito u smislu redovne komunikacije i kontinuirane razmene informacija, organizovanja javnih skupova, pripreme i sprovođenja zajedničkih projekata i partnerske saradnje u drugim zajednički utvrđenim oblastima.

Strane potpisnice će imenovati svoje predstavnike zadužene za komunikaciju i razmenu informacija, koji će se redovno sastajati u cilju planiranja, koordiniranja i ostvarivanja aktivnosti u vezi sa pozicijom koordinatora/ki za romska pitanja u lokalnim samoupravama i unapređenju tekuće saradnje.

Ostvarivanju ciljeva ovog Sporazuma u definisanim oblastima saradnje, doprineće SKGO i Asocijacija usklađivanjem svojih aktivnosti u oblasti inkluzije Roma i Romkinja, navodi se u Sporazumu o saradnji koji su potpisali Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO i Dragan Gračanin, predsedik Upravnog odbora Asocijacije koordinatora za romska pitanja.

Izvor: Fonet/Asocijacija koordinatora za romska pitanja

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…